Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Koninklijke Onderscheiding voor prof. Sanders, prof. Wijngaard en mw. Hoekstra

27 april 2007
Lintje
Lintje

Tijdens de 'lintjesregen' op vrijdag 27 april 2007 hebben drie medewerkers van de faculteit een Koninklijke Onderscheiding ontvangen op voordracht van de universiteit: prof.dr. G.J.E.M. Sanders, prof.dr. J. Wijngaard en mevrouw H. Hoekstra zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De decorandi hebben hun onderscheiding op vrijdagochtend uitgereikt gekregen door de burgemeesters van hun woonplaats.

Mw. H. Hoekstra
Hilly Hoekstra (Steenwijkerwold, 1947) is hoofd van de bibliotheek van de faculteiten der  Economische Wetenschappen, Bedrijfskunde en Ruimtelijke Wetenschappen. Vanaf 1988 heeft zij zich met verve ingezet om de bibliotheek en haar medewerkers te professionaliseren. Zo heeft ze op soepele wijze de bibliotheek het digitale tijdperk ingeloodst. Behalve de opbouw van de benodigde ict-infrastructuur vergde dit voortdurend weloverwogen beslissingen, waarbij haar diplomatieke gaven goed van pas kwamen. Het overleg was namelijk regelmatig gecompliceerd omdat de vaak uiteenlopende invalshoeken van drie verschillende faculteiten bijeen gebracht moesten worden. Als leidinggevende heeft Hoekstra oog voor de mogelijkheden van de mensen met wie ze werkt en helpt waar mogelijk om hun kansen te benutten. Zij heeft een stijl van leidinggeven die betrokkenheid stimuleert. Dit alles vertaalde zich door de jaren heen in een goede werksfeer in de bibliotheek.

In 1988 nam zij de leiding over van een bibliotheek waarbinnen het personeel onderling conflicten had, medewerkers niet meer goed functioneerden, het overleg met de faculteiten niet constructief verliep en de klanten massaal mopperden over de slechte dienstverlening. Hoekstra heeft door haar stijl van leidinggeven, haar doortastendheid en vakbekwaamheid, binnen een paar jaar, ervoor gezorgd dat haar bibliotheek op alle fronten prima functioneert en door medewerkers en studenten hogelijk wordt gewaardeerd. Landelijk heeft Hoekstra zich gedurende vele jaren sterk gemaakt voor de ontwikkeling van het beroep van bibliothecaris, onder meer door haar inzet voor de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen (NVB). In het kader van de deskundigheidsbevordering van de universiteitsbibliothecarissen organiseerde zij vele buitenlandse studiereizen, die voor veel inspiratie zorgden en altijd prima waren georganiseerd. Hoekstra is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en gedecoreerd door burgemeester J. Wallage van de Gemeente Groningen.

Prof.dr. G.J.E.M. Sanders
Geert Sanders (Den Bosch, 1942) is sinds 1969 in diverse functies werkzaam bij de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1998 is hij hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder organisatiecultuur en interorganisationele samenwerking. Hij trad als gasthoogleraar op aan de Universiteit van Bremen op het terrein van interculturele samenwerking en technologieoverdracht tussen bedrijven in verschillende landen. Sanders geldt als een betrokken en inspirende docent, reden waarom de studenten Bedrijfskunde hem in 1996 tot docent van het jaar kozen. Sanders was adviseur en dagvoorzitter bij vele symposia en workshops. In 1997 promoveerde Sanders op een grootschalig vergelijkend onderzoek over de levensloop van homo- en heteroseksuele jongeren in Nederland (1969-1877). In 1981 publiceerde hij een verslag van een zeven jaar durend onderzoek naar programma’s voor het voortgezet onderwijs op het terrein van persoonlijke en sociale vorming. In 1987 publiceerde hij samen met J.A. Neujjen het boek Bedrijfscultuur; diagnose en beïnvloeding, dat zeer succesvol is en inmiddels de zevende druk heeft beleefd.

Sanders is sinds 1997 de eerste directeur van de Stichting Ubbo Emmius Fonds en hoofd van de afdeling Alumnirelaties & Fondswerving, die zich ten doel stelt de onderlinge betrokkenheid tussen universiteit en samenleving te vergroten. Onder zijn leiding heeft het Ubbo Emmius Fonds een netwerk van contacten opgebouwd. Sanders speelde een stimulerende rol in de samenwerking tussen de universiteit en het noordelijke bedrijfsleven, in het bijzonder het VNO-NCW Noord. Enkele tientallen projecten op het gebied van onderzoek en onderwijs kregen zo financiering, zoals een onderzoek van het UMCG naar obesitas bij kinderen en een door alumni ondersteunde renovatie van de Allersmaborg in Ezinge. Niet onvermeld mag blijven dat Geert Sanders als fondswerver ook andere organisaties adviseert op het gebied van fondswerving, onder meer de Stichting Beatrix Kinderkliniek Groningen en de studenten sportkoepel ACLO. Sinds tien jaar adviseert Sanders op vrijwillige basis ook andere instellingen voor hoger onderwijs in zowel Nederland als Europa over de methodiek van fondsenwerving. In 2006 publiceerde Sanders het boek Fondsenwerven, de relatiegerichte aanpak om algemeen nut beogende instellingen met zijn expertise van dienst te zijn. Sanders is Ridder in de Orde van Oranje Nassau en werd gedecoreerd door waarnemend burgemeester J. van Dijk van de Gemeente Eemsmond.

Prof. dr. J. Wijngaard
Jacob Wijngaard (Wonseradeel, 1944) ging na zijn studie Wiskunde aan de VU Amsterdam in 1968 werken bij de faculteit Technische Bedrijfskunde in Eindhoven. In 1975 promoveerde hij op het terrein van de ‘operations research’. In 1982 werd hij in Eindhoven hoogleraar Productiebeheersing. In 1991 volgde zijn benoeming tot hoogleraar Productiemanagement bij de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Wijngaard zette zich in voor de verspreiding van logistieke inzichten in zowel het bedrijfsleven als in niet-industriële omgevingen, zoals ziekenhuizen. Dankzij een betere beheersing van de logistiek kon in veel gevallen de effectiviteit van de dienstverlening worden vergroot. Verder was Wijngaard lid van een internationale visitatiecommissie ter accreditatie van opleidingen in binnen- en buitenland. Door zijn toedoen kwam er een bijzondere leerstoel Kwaliteitsmanagement, bezet door een deskundige uit het bedrijfsleven. Behalve enkele boeken heeft Wijngaard vele wetenschappelijke artikelen op zijn naam staan en hij organiseerde vele internationale congressen, waarbij hij vaak als voorzitter optrad.

Van 1996-2001 was Wijngaard decaan van de Faculteit Bedrijfskunde. In deze periode werd een nieuw onderwijsconcept, een nieuwe onderwijsorganisatie en een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd. Wijngaard geniet in de faculteit grote waardering, niet alleen als wetenschapper, maar ook om zijn wijze van leidinggeven en bestuurlijke kwaliteiten. Hij gaf leiding aan facultaire commissies voor onderwijs en onderzoek alsook aan de door hem zelf georganiseerde interfacultaire onderzoeksschool SOM (Systemen, Organisatie en Management). Een van Wijngaards grootste verdiensten is en was zijn vermogen complexe problemen en situaties in de kern te karakteriseren, hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en mensen om hem heen te leiden bij de aanpak van de werkelijk belangrijke problemen. Als zodanig was hij zeker geen ‘ivorentoren-wetenschapper’. Lange tijd was hij regiobestuurslid van de Vereniging Logistiek Management (VLM), waarin hij zeer actief was en vooral voor het Noorden van het land een stuwende kracht. Wijngaard is Ridder in de Orde van Oranje Nassau en werd gedecoreerd door burgemeester mw. D. van As-Kleijwegt van de Gemeente Assen.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51
printView this page in: English

Meer nieuws