Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Floor Rink Rosalind Franklin Fellow bij Bedrijfskunde

16 januari 2007
Dr. Floor Rink (31) wordt per 1 maart 2007 benoemd tot Rosalind Franklin Fellow aan de Faculteit Bedrijfskunde. De talentvolle onderzoekster studeerde af in de organisatiepsychologie in Groningen en promoveerde cum laude op hetzelfde vakgebied in Leiden. Rink gaat zich in Groningen vooral richten op onderzoek naar de innovativiteit van cultureel diverse en multifunctionele teams. Het fellowship biedt een tijdelijke aanstelling, die na bewezen kwaliteit uiteindelijk een hoogleraarschap oplevert.
 
De kern van het Rosalind Franklin (RF) project van de RUG is om vrouwen wereldwijd te werven en puur op kwaliteit te selecteren. Op basis van haar specifieke expertise krijgt een fellow ruimte om een eigen onderzoekspoot op te zetten. Het project is een unieke methode om vrouwen èn kwaliteit binnen te halen. Rink bezet de tweede van drie RF Fellowships aan de faculteiten Bedrijfskunde en Economische Wetenschappen. De faculteitsbesturen vinden het belangrijk dat het aandeel vrouwen in de wetenschappelijke staf toeneemt. Specifiek beleid zoals deze werving voor Rosalind Franklin Fellows kan daaraan bijdragen.

Floor Rink
Floor Rink

Floor Rink
Rink (Nijmegen, 1975) werkt momenteel nog als UD aan de Universiteit Leiden. In haar onderzoek richt Rink zich vooral op de menselijke factor in innovatie. Ze bestudeert de sociaal-psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan groepsbeslissingen en groepsgedrag en is met name geïnteresseerd in de invloed van diversiteit, identiteitsprocessen en nieuwkomers op het functioneren van teams. Floor Rink werkt in dit kader aan een vierjarig project waarvoor zij financiering van NWO ontving, getiteld: 'The influence of Team Mobility on Knowledge Transfer and Innovation Processes within Teams'.

"Diversiteit is een belangrijk onderwerp geworden in sociaal-psychologisch onderzoek, maar ook in de praktijk", vertelt Rink, "Want er wordt steeds meer in teams gewerkt die divers zijn samengesteld, zowel etnisch divers als multifunctioneel. Ook in manieren van werken zijn er veel verschillen tussen teamleden, zoals verschillen in kennis en vaardigheden, in het nemen van beslissingen en in werkdoelen. Het is dus belangrijk om te weten onder welke omstandigheden teamleden bij de uitvoering van taken al of niet geneigd zijn gebruik te maken van deze beschikbare unieke kennis en informatie. Hoewel er bijvoorbeeld veel wordt gedacht dat diversiteit de prestaties van een team ondermijnt, heb ik in mijn onderzoek laten zien dat eenheid van een team juist in diversiteit kan wortelen: de identiteit van een team is dan gebaseerd op het feit dat de teamleden het eens zijn dát ze van elkaar (blijven) verschillen."

"Gedreven onderzoeker"
"Floor Rink is een gedreven onderzoeker", aldus prof Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap en organisatieverandering aan de faculteit. "We kwamen haar op het spoor via haar uitstekende dissertatie. En we zijn onder de indruk geraakt van haar werk en onderzoeksplannen. Ze heeft reeds internationale zichtbaarheid verworven, zoals blijkt uit refereeing-werk voor een aantal prominente wetenschappelijke tijdschriften, buitenlandse contacten en verblijven en frequent congresbezoek. Rinks onderzoek past zeer goed binnen de Faculteit Bedrijfskunde. Ze vormt een versterking van de nu reeds zeer goede groep op het gebied van Human Resources Management. Tot slot heeft ze op het gebied van onderwijs al enige jaren ervaring in bachelor- en masterprogramma's, alsook in het begeleiden van scripties."

Hoogleraarschap
Rink krijgt een tijdelijke aanstelling, passend in het nieuwe loopbaanbeleid van de faculteiten Economie en Bedrijfskunde: het ‘tenure track’ model ofwel de ‘carrièrelijn’ voor nieuwe benoemingen. Deelnemers worden, zowel bij de start als tijdens het traject, getoetst aan strenge onderzoeks-, onderwijs- en managementcriteria. Bij bewezen kwaliteit wordt uiteindelijk een hoogleraarschap in het vooruitzicht gesteld.

Rosalind Franklin
De naamgeefster van het fellowship, Rosalind Franklin (1920-1958), studeerde chemie en behaalde haar PhD op haar 26ste aan de universiteit van Cambridge. Haar werk in het lab van Kings College (Londen) vormde een belangrijke bijdrage aan de ontdekking van de DNA-stuctuur. Vier jaar na haar vroegtijdig overlijden door kanker, ontvingen haar mannelijke collega’s de Nobelprijs voor Fysiologie en Medicijnen. Haar werk is nog steeds een aanmoediging voor jonge en briljante vrouwelijke wetenschappers.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51
printView this page in: English

Meer nieuws