Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Culturele diversiteit op het werk; Karen van Oudenhoven-van der Zee en Jan Pieter van Oudenhoven

29 november 2006

Culturele diversiteit op het werk;  Karen van Oudenhoven-van der Zee  en Jan Pieter van Oudenhoven

uitgever: van Gorcum
verschenen: 2006
pagina's: 152
ISBN: 9789023242

De werkvloer is in toenemende mate cultureel divers geworden. Globalisering, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en vragen van consumenten maken van diversiteit tevens een economische noodzaak. Hoe kunnen organisaties hierop inspelen? Wat kunnen zij doen om de positie van allochtone medewerkers te verbeteren en de samenwerking tussen hen en autochtone medewerkers op de werkplek te bevorderen? Hoe kunnen organisaties allochtoon talent kennen en herkennen en profiteren van creativiteit en innovatie? In het boek stellen de auteurs diversiteit op de werkvloer centraal. Aan de hand van theoretische concepten geven zij inzicht in de verschillen. Maar ook de positieve gevolgen van diversiteit komen aan bod, zoals het benutten van de heterogeniteit aan perspectieven en het stimuleren van creativiteit en innovatie. Ten slotte beschrijven de auteurs verschillende interventies - gericht op individuen, teams en de organisatie als geheel - om verschillen te overbruggen en kansen te benutten op een cultureel diverse werkvloer.
‘Culturele diversiteit op het werk’ biedt managers, HRM-professionals, adviseurs en andere professionals inzicht in de kennis die op dit moment over het onderwerp voor handen is. Daarnaast geeft het boek praktische handvatten om als organisatie van een
cultureel diverse werkvloer te profiteren.

Karen van Oudenhoven-van der Zee is werkzaam als hoogleraar Organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Haar onderzoek is gericht op culturele diversiteit in organisaties. Daarnaast is zij directeur van het maatschappelijk instituut Integratie en Sociale Weerbaarheid dat onderzoek verricht op het gebied van integratievraagstukken.
Jan Pieter van Oudenhoven is bijzonder hoogleraar Cross-culturele psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Bevordering Intercultureel Contact (www.intercultureelcontact.nl). Zijn onderzoek richt zich onder
andere op nationale culturen, internationale samenwerking en determinanten van succesvolle interculturele interactie.

Deze publicatie is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP). De NSvP wil bereiken dat mensen hun capaciteiten optimaal kunnen benutten in de beroepsarbeid. Daartoe subsidieert de NSvP innovatieve projecten en zet zij zich actief in om de uitwisseling van kennis te stimuleren.

Laatst gewijzigd:11 februari 2020 15:47

Meer nieuws

 • 30 november 2021

  In je eentje naar Nederland: hoe verloopt de opvang van alleenstaande gevluchte kinderen?

  Gevluchte kinderen onder de vijftien jaar die alleen in Nederland aankomen, komen niet in een asielzoekerscentrum terecht, maar in een opvanggezin. Jet Rip keek voor haar promotieonderzoek naar het succes van deze plaatsingen. Wat blijkt? Het...

 • 29 november 2021

  Samenwerken: moeilijker dan het lijkt

  Alles en iedereen werkt samen. Onderwijsinstellingen, bedrijven, overheidsinstituties, ngo’s, maar ook individuen. Maar het gaat geregeld mis, zelfs als alle partners van goede wil zijn. Hoe kan dat? Een grote groep onderzoekers, onder wie Rafael...

 • 23 november 2021

  Filosofie op het vmbo – filosofie voor álle leerlingen

  Waarom kunnen vmbo-leerlingen het vak filosofie niet volgen? Kritisch nadenken, meningen onderzoeken, je eigen oordeel leren vormen – dat zijn toch onmisbare vaardigheden in onze maatschappij? Vanuit die vraag ontwikkelde Eva-Anne Le Coultre het...