Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Bezoek Máxima en opening academisch jaar bedrijfskunde

15 september 2006
Aankomst Prinses ©RUG
Aankomst Prinses ©RUG


Prinses Máxima en hoogleraar Strategisch Management prof. Dany Jacobs spraken op dinsdag 5 september 2006 aan de Faculteit Bedrijfskunde tijdens de opening van het facultair academisch jaar.

Verslag, film, en reacties:

Decaan prof. Henk Sol heette de Prinses, de gasten, studenten en medewerkers welkom. Een bijzonder welkom, omdat de traditie van een facultaire opening volgend jaar naar verwachting wordt voortgezet vanuit een nieuwe Faculteit der Economische en Bedrijfswetenschappen. Bovendien in een volledig vernieuwde huisvesting.


In de Collegehal ©RUG
In de Collegehal ©RUG

Vervolgens introduceerde de decaan ‘Developing Leadership for a Diverse Society’ als label voor het gehele palet aan Groningse opleidingen in Business and Economics. Van bedrijfskundigen en economen wordt verwacht dat zij een leidende rol spelen in een diverse maatschappij waar verschillen in cultuur, leeftijd, sekse, ras, nationaliteit, en schaalgrootte in organisaties een grote uitdaging voor innovatie vormen.

Een bijzonder welkom heette Sol de bijna 1100 nieuwe studenten van ruim 40 verschillende nationaliteiten. Zij beginnen aan een opleiding die recentelijk goed gevisiteerd is en die gekenmerkt wordt door betrokkenheid van staf en student. De decaan is er trots op dat de periode van studentenconsumentisme afgelopen is en dat de nadruk nu ligt op co-makership, wat inmiddels in een charter tussen faculteit en student is vastgelegd.

Het volledige welkomstwoord van prof. Sol

Fotografen ©RUG
Fotografen ©RUG

Hylke Sluis, namens de studievereniging BiG , introduceerde achtereenvervolgens Prinses Máxima en haar voordracht getiteld ‘Maak verschil’ en prof Dany Jacobs en zijn voordracht 'Bedrijven, bedrijfskunde en diversiteit'.

Royaltyfotografen

Met het plaatsnemen van Prinses Máxima achter het spreekgestoelte maakten de royaltyfotografen hun overweldigende entree. Zij maakten volop gebruik van het twee minuten durende fotomoment aan het begin van de speech en snelden de trappen in de collegehal af. De Prinses keek gegeneerd de zaal in en 'verontschuldigde' zich met de opmerking: "Zó is het...". De beveiliging dirigeerde hen na het fotomoment resoluut terug naar boven.


Toespraak Prinses Máxima ©RUG
Toespraak Prinses Máxima ©RUG

Prinses Máxima betoogde in haar voordracht dat vrouwen en nieuwkomers in de Nederlandse samenleving onvoldoende aan de slag komen in het bedrijfsleven. Daarmee doen we onszelf als samenleving tekort. Succesvolle bedrijven weerspiegelen de samenleving: ze bundelen het beste van mannen en vrouwen, nieuwkomers en autochtonen, jongeren en ouderen, van mensen met verschillende overtuigingen, voorkeuren en vaardigheden. Want uit die ontmoeting – of: die clash – ontstaat creativiteit.

De prinses ondervond zelf aan den lijve hoe het is om als minderheid beschouwd te worden. Tijdens haar integratieproces in Nederland, maar ook tijdens haar werk voor een aantal banken in New York toen ze één van de weinige Latino’s was, of toen ze als vrouw in de minderheid was.

Minderheden in organisaties lopen twee risico's: ofwel ze sluiten zichzelf veilig op in eigen kring, of ze passen zich aan de meerderheid aan, waarbij ze het risico lopen dit te overdrijven: vrouwen die mannelijker doen dan de mannen zelf. Beide zijn niet goed. Niet voor jezelf. Niet voor de organisatie waar je werkt, aldus de Prinses.

Toespraak Prinses Máxima ©RUG
Toespraak Prinses Máxima ©RUG

Organisaties met veel verschillende mensen zijn succesvoller, creatiever, innovatiever, effectiever en aantrekkelijker. In Nederland is volgens Prinses Máxima nog veel winst te behalen uit het aanwezige talent onder vrouwen en nieuwkomers.

Voor de studenten sloot ze af met een belangrijk advies: “Sluit jezelf niet in een hokje op. Stap over alle hekjes heen. Wees niet bang voor nieuwe dingen. Blijf nieuwsgierig.
Blijf steeds vragen: ‘waarom, waarom, waarom?’ En neem geen genoegen met het antwoord: ‘dat doen we al jaren zo.’ Er is altijd een andere manier. En vaak een betere.”

Prof. Dany Jacobs ©RUG
Prof. Dany Jacobs ©RUG


Professor Dany Jacobs
prikkelde de zaal met stellingen als: "We houden van innovatie zoals van een illegale immigrant." Bedrijven zitten niet altijd te wachten op innovatie, of 'innoveren' alleen op de manier die ze al kennen.

De hoogleraar stipte theorieën over innovatie van verschillende wetenschappers aan, bijvoorbeeld het belang van 'boundary spanners', mensen die allerlei specialisten met eigen kennis bij elkaar weten te brengen, de theorie dat we beter kunnen leren van verre dan van nabije vrienden en dat zwakke groepsbindingen vaak beter zijn dan sterke. Belangrijk voor organisaties is het organiseren van diversiteit en het koesteren van randfiguren, non-conformisten en boundary spanners. Zoek bij sollicitaties spannende mensen en leg hen een concreet bedrijfsprobleem voor, was Jacobs' oproep.

Evenals Prinses Máxima stipt de hoogleraar het probleem aan dat er vooral mannen aan de top van bedrijven zitten. Jacobs pleit voor positieve discriminatie en quota voor vrouwen en verwacht dat dit zal slagen. Hij haalde daarvoor een voorbeeld uit de Belgische diplomatie aan, waar de laatste jaren alleen Nederlandstaligen zijn aangenomen vanwege een overwicht aan Franstaligen. Dit fenomeen wordt volledig normaal gevonden door de Belgische bevolking, dus waarom zou dit niet kunnen voor vrouwen?

Een stapje verder dan diversiteit als succesfactor is 'spanning': irritatie, wrijving en misverstanden brengen niet zelfden innovaties. Al dit nieuws is niet gemakkelijk: innovatie is nieuw en dus vreemd en wij houden vooral van mensen die op ons lijken. Maar volgens Jacobs is die spanning en diversiteit juist fascinerend en daarom komt de hoogleraar tot slot tot dezelfde aanbeveling voor studenten als de Prinses: Ga naar buiten en hou ogen en oren open.

De presentatie van prof. Jacobs (PowerPoint)

Decaan Henk Sol ©RUG
Decaan Henk Sol ©RUG

Slotwoord

Na de speech van prof. Jacobs verzorgt decaan Sol het afsluitende woord. Vanuit de zaal nam een buitenlandse aanwezige het woord met een opmerking over het gebruik van de Nederlandse taal bij deze gelegenheid. Sol schakelde daarna in zijn slotwoord over op het Engels waarin hij opriep tot debat, waarvoor deze middag voldoende stof had opgeleverd. Tot besluit wenste Sol ieder een succesvol, uitdagend en inspirerend academisch jaar toe, en nodigde hij ieder uit om daar tijdens de aansluitende receptie het glas op te heffen.


REACTIES:

Voor de opening ©RUG
Voor de opening ©RUG

Studenten

Een groepje derdejaars bedrijfskundestudenten zit al vanaf het opengaan van de deuren om half drie in de voorste banken: “We kregen de uitnodiging van de faculteit en wilden er op tijd bij zijn. Ik ben er enthousiast over dat er zo’n opening wordt georganiseerd. Spannend.” Ook zijn buurvrouw is benieuwd: “Ik kom eigenlijk speciaal voor Máxima.” Een ander zegt niet zozeer fan te zijn van het Koningshuis. “Maar als Maxima komt spreken ben ik wel benieuwd”, zegt hij. “Geen idee wat ik van vanmiddag moet verwachten, maar het gaat over ‘diversiteit’ en daar heeft de Prinses wel ervaring mee. Zo’n opening is wel apart, omdat ik mijn eerste colleges al heb gehad, maar het is erg leuk dat ze dit organiseren.”

©RUG
©RUG

Prof. Dany Jacobs

"Heel mooi dat ook Prinses Máxima in haar voordracht de nadruk legde op nieuwsgierigheid", blikt prof. Dany Jacobs terug. "Die overeenkomst tussen ons was geheel spontaan: de Prinses heeft mijn presentatiesheets vooraf wel gezien, maar daar stond het niet in."

De hoogleraar probeert in zijn colleges aan studenten over te brengen dat nieuwsgierigheid leuk en leerzaam is. "In de basis is ieder mens nieuwsgierig, maar velen leren dat kennelijk af naarmate ze ouder worden. Ik hou studenten voor dat ze onderdeel van de maatschappij zijn en ze dat moeten gebruiken. Maar het lijkt wel of veel studenten slechts af en toe een bedijfskundepet opzetten, terwijl bedrijfskunde overal is. Stel je open: van onverwachte en gekke dingen leer je veel en het is nog leuk ook. Zonder nieuwsgierigheid had ik hier vandaag zeker niet gestaan."  

V.l.n.r. Jacobs, Wallage, Alders, de Prinses, Zwarts en Rutten ©RUG
V.l.n.r. Jacobs, Wallage, Alders, de Prinses, Zwarts en Rutten ©RUG

Rector Magnificus

"Prachtig!", vat Rector Magnificus van de RUG Frans Zwarts zijn ervaringen van deze middag samen. "Het was een mooi verhaal van beide sprekers en ik vind het onvoorstelbaar dat de studenten en de faculteit dit voor elkaar hebben gekregen." De rector is ook geamuseerd over de mooie aankleding van de normaal zeer sobere College- en Tentamenhal: "Ik associeer deze hal met zwoegende studenten -en die zitten er morgen ook weer- maar moet je nu eens zien!"

Zwarts vindt dat deze facultaire opening de officiële opening van het universitair academisch jaar -op 4 september- geenszins in de weg staat: "Het kan prima samengaan, maar ik vind wel dat faculteiten hun opening ná de universiteitsbrede opening moeten houden. Ik ben de bedrijfskundestudenten en de faculteit dan ook dankbaar voor deze planning."

Bedrijfskundestudent Hans Hortensius kijkt achteraf tevreden terug: “ Het was een hele interessante meeting tussen de twee, de Prinses had een uitstekend verhaal en professor Jacobs speelde daar goed op in. Het is mooi, vooral ook voor de nieuwe eerstejaarsstudenten, om met zo'n interessante bijeenkomst het nieuwe jaar te openen.”

©RUG
©RUG

Commissaris van de Koningin in Groningen Hans Alders was ook erg positief: "Het was een interessante opening, met hele goede voorbeelden. Het spreken over diversiteit en de betekenis van diversiteit: ik vind dat de Prinses dat werkelijk uitstekend heeft neergezet en de professor heeft daar nog verdere verdieping aan gegeven.” Alders is speciaal voor de opening gekomen: “Nee, bij de rest van het besloten bezoek van de Prinses aan Groningen was ik niet aanwezig. Ik ga niet altijd op alle uren mee met de Prinses”, zegt hij lachend.


Prinses Máxima sprak tijdens de afsluitende borrel nog met de studenten en gasten en nam om half zes afscheid van de Faculteit.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:50

Meer nieuws

 • 21 januari 2019

  Change | Oratie Nancy Kamp-Roelands op 22 januari

  Door grote uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij, economie en technologie veranderen onze omgeving snel. Ook de rol van het bedrijfsleven in de samenleving verandert. Het idee dat een meer waardengedreven bedrijfsmodel voor meerdere stakeholders...

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...