Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Afscheid van kerkenspecialist Regnerus Steensma

13 september 2002

Na bijna veertig jaar neemt dr. Regnerus Steensma afscheid van de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. In brede kring geniet hij bekendheid als de deskundige bij uitstek op het terrein van kerkbouw en kerkinterieur. Ter gelegenheid van het afscheid houdt de theologische faculteit een symposium op vrijdag 13 september 2002.

Tijdens het symposium worden lezingen gehouden over de iconografie van Christus en de liturgische ruimte door de eeuwen heen. Symposium en aansluitende receptie ter gelegenheid van het afscheid van Steensma vinden plaats op passende locaties: de Pepergasthuiskerk en de A-kerk te Groningen.

Programma

11.00 uur    Claudine Chavannes-Mazel, hoogleraar kunstgeschiedenis Universiteit van Amsterdam:

                   Lage Cultuur en het verdwijnen van de baardloze Christus.

12.45 uur    Lunch

14.00 uur    Paul Post, hoogleraar liturgiewetenschap Universiteit van Tilburg:

                   Van Doura tot Vinex: ruimte voor liturgie tussen dynamisch ideaal en statische werkelijkheid.

15.15 uur    Sluiting

16.00 uur    Receptie in de A-kerk te Groningen

18.00 uur    Einde

Curriculum

Regnerus Steensma (Tirns, 1937) studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (?). In 1970 promoveerde hij op het proefschrift Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften: een inleiding en inventarisatie. Steensma was universitair docent liturgiewetenschap, in het bijzonder voor de geschiedenis van de kerkbouw. Religieuze kunst en kerkinterieur hadden altijd zijn bijzondere belangstelling. Steensma gold (en geldt) als de belangrijkste Nederlandse deskundige op het gebied van de wisselwerking tussen bouwkundige en liturgische aspecten van de protestantse kerkbouw. Hij heeft veel gepubliceerd, waaronder boeken die landelijke bekendheid hebben gekregen. Steensma heeft een enorme bijdrage geleverd aan behoud, restauratie en gebruik van oude kerken in vooral Noord-Nederland. Zo was hij mede-initiatiefnemer voor de oprichting van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en de Stichting Oude Groninger Kerken, waarvan hij respectievelijk secretaris en voorzitter was. Daarnaast heeft hij verschillende maatschappelijke en kerkelijke functies gehad, zoals het lidmaatschap (ook als voorzitter) van de de Bouw- en Restauratiecommissie van de Nederlandse Hervormde Kerk. Steensma was voorzitter van het landelijke platform ‘Kerk en moderne kunst’ en hij organiseerde belangrijke tentoonstellingen over religieuze kunst. Tot slot was hij lid van het faculteitsbestuur als portefeuillehouder onderwijs. Wegens zijn grote maatschappelijke verdienste werd hij in 1998 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:04

Meer nieuws

 • 18 september 2018

  Swingend veldwerk in Haagse migrantenkerken

  Wie er oog voor heeft, vindt honderden migrantenkerken in ons land, vooral in de grote steden. Antropologisch gezien werelden op zichzelf. Hoe gaat men daar om met thema’s als gezondheid, seksualiteit, veiligheid? Wilde verhalen doen soms de ronde....

 • 10 september 2018

  Nieuwe Gerardus van der Leeuw Fellow Rosalind Hackett

  Prof. dr. Rosalind I.J. Hackett zal van augustus tot december 2018 als derde Gerardus van der Leeuw Fellow werkzaam zijn aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 05 september 2018

  Dr. Andrew Irving Docent van het Jaar Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

  In de Doopsgezinde Kerk te Groningen werd op woensdag 5 september 2018, traditiegetrouw tijdens de opening van het academisch jaar van de faculteit, de uitslag bekend gemaakt van de verkiezing Docent van het Jaar 2018 van de faculteit Godgleerdheid...