Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Science Teaching in Secondary Education
Header image Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen

Klaar met je master? Zoek je een manier om je kennis en vaardigheden zinvol in te zetten? En werk je graag met jongeren? Volg dan deze eenjarige master - we leiden je op tot eerstegraads docent!

Wie herinnert zich niet die ene fantastische docent? Als leraar heb je een enorme invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leerlingen willen een leraar die weet waar hij/zij het over heeft, dit op een actieve manier kan overbrengen én oog voor de leerling heeft. In deze eenjarige master leer je om je academische kennis en houding in te zetten in het onderwijs. Je kunt daarbij kiezen uit de tracks biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde en wiskunde.

Deze master kenmerkt zich door de verbinding tussen theorie en praktijk. Door de theorie begrijp je hoe leerlingen je vak leren - en wat dat betekent voor je lessen. Vanaf het begin van het jaar geef je die lessen op een school in Noord-Nederland.

Dat doe je niet alleen: je werkt veel samen met je medestudenten op de opleiding en je collega's op school. De opleiding is kleinschalig; de begeleiding is intensief, zowel op je stageschool als op de universiteit.

Na het behalen van je diploma ben je eerstegraads bevoegd. Je mag dan les geven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs – maar ook op het mbo of in het volwassenenonderwijs.

Vind je een hele master te intensief? Je kunt ook de Educatieve Module volgen. Die duurt een half jaar en leidt tot een beperkte tweedegraadslesbevoegdheid; daarmee mag je op het vmbo-tl en in de onderbouw van het havo/vwo les geven.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen
Type opleiding
Educatieve master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
68533
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?

De vakken die je bij de Lerarenopleiding volgt kenmerken zich door de verbinding tussen praktijk en theorie. Ook werk je intensief samen met studenten van andere vakken. Daardoor kijk je over de grenzen van je eigen vak heen. Tenslotte leer je je functioneren als docent te baseren op onderzoeksresultaten – en het functioneren van je leerlingen en jezelf kritisch tegen het licht te houden.

Programma
Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Geef les (5 EC)
Neem regie (10 EC)
Verken je schoolvak (15 EC)
Vorm je visie (5 EC)
Onderzoek het leren (10 EC)
Verdiep je schoolvak (5 EC)
Programma-opties
Biologie (track)
Informatica (track)
Natuurkunde (track)
Scheikunde (track)
Wiskunde (track)

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Heb je je middelbare schooldiploma buiten Nederland behaald? Dan kan de Toelatingscommissie eisen dat je aantoont het Nederlands op NTII-niveau te beheersen.

overige toelatingseisen

De toelatingseisen staan beschreven op de site van de  lerarenopleiding .

Aanmeldingsprocedure

Schrijf je in op studielink.nl .

Meld je vóór 15 mei aanmelden bij de Lerarenopleiding om zeker te zijn van een stageplaats.
Ben je te laat met inschrijven? Neem contact op met Suus Siekman, ( s.d.siekman@rug.nl )

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 mei 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Voor studenten die overwegen om een lerarenopleiding te gaan doen zijn er financiële tegemoetkomingen, zoals een extra jaar studiefinanciering.

Kijk op https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/tegemoetkoming-leraren.jsp voor een overzicht.

Praktische informatie voor:

Na je studie

Na je afstuderen krijg je behalve een diploma een eerstegraadsbevoegdheid als docent. Daarmee kun je lesgeven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs, in het mbo of in het volwassenenonderwijs. Maar in bredere zin ben je goed voorbereid voor elke baan waarin je informatie moet overbrengen aan jongeren.

Onderzoek
Studiebegeleiding

In de opleiding tot leraar zijn er meerdere personen die je intensief begeleiden: je vakdidacticus en je instituutsopleider op de opleiding, je werkplekbegleeider en je schoolopleider op de stageschool.

Daarnaast krijg je bij ondersteuning van de studieadviseurs van de vakmaster; op de Lerarenopleiding van studieadviseur Anna Verkade (a.t.verkade rug.nl).