Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Executive Master of Finance and Control (part-time)
Header image Executive Master of Finance and Control

Executive Master of Finance and Control

Voor inhoudelijke kennis & persoonlijke effectiviteit

Zet de stap naar een financiële topfunctie met de Executive Master of Finance and Control (EMFC), een wetenschappelijke beroepsopleiding met een stevige bedrijfskundige component. U wordt Registercontroller (RC) en volgt de post-master in deeltijd.

Naast inhoudelijke vakkennis is er in de EMFC veel aandacht voor uw effectiviteit als controller. De ontwikkeling van uw interpersoonlijke vaardigheden en uw leiderschapskwaliteiten vormt een rode draad in het programma. ‘Groningse’ Registercontrollers onderscheiden zich als financials met inzicht, skills en ambitie.

 • Start maart en september
 • Duur: 2 collegejaren met colleges op de vrijdag
 • Locatie: Zernike Campus Groningen
 • Vraag de brochure aan
 • Kom naar de eerstvolgende info sessie

Uw return on investment

 • U verkrijgt de titel EMFC en kwalificeert zicht voor de titel RC
 • U verstevigt uw rol als business partner in de organisatie
 • U vergroot en verdiept uw vakkennis
 • U versterkt uw zakelijke vaardigheden
 • U ontwikkelt een kritische blik op bedrijfsprocessen in de financiële wereld
 • U wordt onderdeel van een nieuw en interessant netwerk
 • U kwalificeert zich voor het Lidmaatschap Vereniging van Registercontrollers (VRC)
Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Executive Master of Finance and Control
Type opleiding
Master
Duur
24 maanden (60 ECTS)
Croho code
75019
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
University of Groningen Business School
Waarom dit programma in Groningen?
Programma

Gedurende de 2 jaren van de opleiding krijgt u verschillende soorten vakken:

Financieel-economische vakken De vakgebieden management accounting & control, financieel management en externe verslaggeving vormen de ruggengraat van de EMFC. Deze zijn nauw verbonden met de primaire taak van de controller: de kern van uw vak is kennis hebben van de financiële en niet-financiële informatie die cruciaal is in de besluitvorming en in de ontwikkeling en implementatie van strategie.

Organisatiekundige vakken Met de organisatiekundige vakken neemt u plaats aan de directietafel. U leert uw kennis over systemen en control in te bedden in de organisatie en haar eigen cultuur. U werkt constructief aan een strategische analyse en een toekomstperspectief. U leert in verschillende (internationale) situaties uzelf te positioneren in verschillende typen gesprekken. Ook verkent u ethische grenzen en leert u deze te herkennen in uw werkzaamheden als (concern)controller.

Informatiekundige vakken Als controller bent u betrokken bij de kwaliteit van de informatie bij de besluitvorming van het management. Hoe kunnen de strategische doelen van een organisatie afgestemd worden met de inzet van ICT? Hoe moet de ICT-voorziening worden bestuurd en de ICT-organisatie gemanaged?

In de opleiding wordt er gekeken naar zowel de inrichting als de verbetering van (kwaliteits)systemen. Daarbij is volop aandacht voor actuele ontwikkelingen in dit snel veranderende vakgebied, zoals voor big data en data analysis.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >12
Corporate Law (4 EC)
Management Accounting & Control (5 EC)
Organisational Behaviour & Change Management (4 EC)
Strategic Management (4 EC)
Financial Accounting (4 EC)
Tax Risk Management (4 EC)

Juridische vakken We besteden aandacht aan het ondernemingsrecht: daarin diepen we uit wat de invloed van het ondernemingsrecht is op het ondernemingsbeleid. Wat zijn de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van interne en externe stakeholders?

Ook wordt de positie van aandeelhouders, bestuur, commissarissen, ondernemingsraden en hun onderlinge verhoudingen uitgewerkt. Tevens verdiept u uw kennis en inzichten over hoe de onderneming invulling geeft aan haar belastingplicht, nationaal en internationaal, en hoe ze de belastingdruk kan verminderen.

Controllership Communicatieve, leiderschaps- en onderzoeksvaardigheden zijn erg belangrijk voor uw effectiviteit als controller. De ontwikkeling van deze competenties is gebaat bij zelfkennis, reflectie, intervisie, training en ervaring – aspecten die zijn samengebracht in het vak Controllership, dat als rode draad door de 2 jaar van de opleiding heen loopt.

Afstudeeropdracht De afstudeeropdracht bestaat uit het verrichten van een wetenschappelijk verantwoord, praktijkgericht onderzoek. U richt zich op de oplossing van een concreet praktisch probleem, doorgaans binnen uw eigen organisatie. Na afloop dient u dit onderzoek te verdedigen.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >12
Accounting Information Systems & Risk Management (4 EC)
Controllership (3 EC)
Corporate Finance (4 EC)
Internal Control (6 EC)
Treasury & Financial Management (4 EC)
Master's Thesis (14 EC)

Studielast

Gemiddeld 16 uur college en zelfstudie per week

De studielast bestaat uit 1 collegedag (iedere vrijdag) en 1 dag zelfstudie

Curriculum

Locatie: Groningen Duur: 2 jaar, deeltijd Start: september en maart Studielast: 1 collegedag (iedere vrijdag), 1 dag zelfstudie Titels na behalen diploma: EMFC, recht op inschrijving VRC-register. Daarna mag u de RC-titel voeren.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
intake gesprek
vooropleiding

U bekleedt een financiële functie (bij voorkeur als controller) en u beschikt over een academisch werk- en denkniveau. U heeft dit academische werk- en denkniveau ontwikkeld door:

de afronding van een wetenschappelijke master-opleiding aan een Nederlandse universiteit of een opleiding aan niet-Nederlandse met een daarmee vergelijkbaar niveau; het opdoen van twee jaar werkervaring in voor controlling relevante functies na afronding van de eerdergenoemde opleiding.

Indien u geen wetenschappelijke master-opleiding heeft afgerond, kunt u toelaatbaar zijn, mits u door een combinatie van opleiding en relevante ervaring een academisch werk- en denkniveau heeft ontwikkeld. Hierbij geldt dat u aan alle onderstaande voorwaarden moet voldoen:

u heeft zowel een afgeronde bacheloropleiding als een afgeronde, voor controlling relevante, post-HBO-opleiding (bijvoorbeeld de opleiding tot Accountant Administratie Consulent of HOFAM); u heeft minimaal 5 jaar werkervaring; u bekleedt een functie op academisch niveau; u volgt de deficiëntiecursus Methodologie. Iedereen die wordt toegelaten tot de EMFC dient te beschikken over basiskennis op voor controllersbelangrijke vakgebieden. Voor kandidaten die bepaalde basiskennis missen worden deficiëntiecursussen georganiseerd.

werkervaring

U bekleedt een financiële functie (bij voorkeur als controller) en u beschikt over een academisch werk- en denkniveau. U heeft dit academische werk- en denkniveau ontwikkeld door:

de afronding van een wetenschappelijke master-opleiding aan een Nederlandse universiteit of een opleiding aan niet-Nederlandse met een daarmee vergelijkbaar niveau; het opdoen van twee jaar werkervaring in voor controlling relevante functies na afronding van de eerdergenoemde opleiding.

Indien u geen wetenschappelijke master-opleiding heeft afgerond, kunt u toelaatbaar zijn, mits u door een combinatie van opleiding en relevante ervaring een academisch werk- en denkniveau heeft ontwikkeld. Hierbij geldt dat u aan alle onderstaande voorwaarden moet voldoen:

u heeft zowel een afgeronde bacheloropleiding als een afgeronde, voor controlling relevante, post-HBO-opleiding (bijvoorbeeld de opleiding tot Accountant Administratie Consulent of HOFAM); u heeft minimaal 5 jaar werkervaring; u bekleedt een functie op academisch niveau; u volgt de deficiëntiecursus Methodologie. Iedereen die wordt toegelaten tot de EMFC dient te beschikken over basiskennis op voor controllersbelangrijke vakgebieden. Voor kandidaten die bepaalde basiskennis missen worden deficiëntiecursussen georganiseerd.

Aanmeldingsprocedure

Samen uw opties bespreken? U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met een van de leden van het opleidingsmanagement. In dit gesprek lichten wij de opleiding nader toe en verkennen we – samen met u – hoe deze aan uw professionele ontwikkeling zal bijdragen. Daarnaast verstrekken we informatie over de aanmeldings- en toelatingsprocedure en eventuele deficiënties.

- Vraag een kennismakingsgesprek aan


Hoe kunt u zich aanmelden voor de opleiding?

Na afloop van het kennismakingsgesprek en bij een positief advies ontvangt u een formulier waarmee u zich kunt aanmelden. Wij vragen u de volgende documenten bij te sluiten:

 • kopieën van behaalde diploma’s, vakkenoverzicht en toegekende cijfers
 • curriculum vitae
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2020-2021€ 22500deeltijd
EU/EER2021-2022€ 22500deeltijd

Het collegegeld voor de 2-jarige EMFC bedraagt in totaal € 22.000. De facturering hiervan vindt plaats in twee delen van € 11.000. Dit bedrag is inclusief syllabi en begeleiding van de afstudeeropdracht.

Reis- en excursiekosten en studiekosten zijn niet in dit bedrag inbegrepen. Voor deze kostenposten moet u rekening houden met een extra totaalbedrag van ongeveer € 2.500. Als uw uitgangssituatie vergt dat u één of meerdere delen van het deficiëntietraject volgt, brengen wij die apart in rekening. Per onderdeel geldt een prijs van € 480.

Praktische informatie voor:

Na je studie

Met de EMFC wordt u klaargestoomd om het controllersvak op senior niveau uit te voeren. De kennis en vaardigheden die u opdoet, helpen u om op een hoger, meer strategisch niveau te opereren. Vanuit uw visie op de samenhang tussen de verschillende disciplines in uw organisatie, weet u goed beargumenteerd te adviseren en te sturen.

Na het volgen van de EMFC heeft u onder andere:

 • kennis van financiële en niet-financiële informatie om besluiten te nemen in de ontwikkeling en implementatie van de organisatiestrategie
 • de sociale vaardigheden om zowel op directieniveau te adviseren als binnen de organisatie draagkracht te verwerven
 • kennis om systemen en control in te bedden in de organisatie
 • actueel inzicht in het inzetten van data analyse en ten behoeve van de organisatiestrategie
 • inzicht in de financiering van organisaties, de uitdagingen en kansen die daarbij komen kijken
 • kennis van risicomanagement en weet u hoe een gedegen risicoprofiel tot strategische voordelen kan leiden

Arbeidsmarkt

Onze alumni worden gezien als bekwame controllers, die hun kennis effectief weten toe te passen in de praktijk. Als executive master hebben wij goede contacten met zowel grotere als kleinere bedrijven, met name in Noord-Nederland. Onze alumni en studenten zijn o.a. werkzaam bij:

Aegon Akzo Nobel Avebe BAM Centraal Justitieel Incassobureau Deloitte & Touche DUO - IB-Groep Essent Friesland Campina Gasterra PwC Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. N.V. Nederlandse Gasunie Rabobank UMCG Univé

Onderzoek
Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • Angela Sap (Office manager: voor een afspraak voor een intake gesprek)
  Email: emfc rug.nl
  Telefoon: 0503637297
 • Drs. Marit van Mil (Programmamanager en opleidingsadviseur)
  Email: m.r.van.mil rug.nl
  Telefoon: (+31) 06-21 88 43 31
 • Prof. Dr. Pieter Jansen (Programmadirecteur: voor een vrijblijvend gesprek over de opleiding)
  Email: e.p.jansen rug.nl
 • 
						Testimonial van	Helmie Botter

  Helmie 'Sparren over strategische vraagstukken'

  – Helmie Botter
  Lees verder

  Helmie Botter Concerncontroller Gasunie

  Sluiten
 • 
						Testimonial van

  Patrick Stokkentre, senior business controller bij Zorggroep Sint Maarten

  Lees verder

  Patrick Stokkentre is in oktober 2019 afgestudeerd aan de Executive Master of Finance and Control. Hij schreef zijn afstudeerscriptie over het thema de matrix organisatie, getiteld “De controller als kameleon in de matrix organisatie”. Patrick is 34 jaar oud, woonachtig in de omgeving van Enschede en werkzaam als senior business controller bij Zorggroep Sint Maarten.

  Waarom heb je gekozen voor dit thema?

  Het is voor mij een thema dat in belangrijke mate voortkomt uit de dagelijkse praktijk van het functioneren als controller in de context van een matrix structuur. Ongeveer twee jaar geleden heeft de organisatie waar ik werkzaam ben een transitie ingezet waarbij de organisatiestructuur is gewijzigd naar een matrix structuur. De rol van de controller is vanuit deze transitie merkbaar veranderd. Hierdoor ontstond de vraag in hoeverre een organisatiestructuur ook van invloed is op de rol van de controller(s) in een organisatie. De verandering in de rol van controller was daarbij hoofdzakelijk merkbaar in een veel nadrukkelijker beroep op de sociale, relationele en interpersoonlijke vaardigheden bij de controllers. Een rol van verbinder en uitdrager van de matrix structuur die misschien wel gelijkenissen vertoont met karakteristieken van een liaison officer. Tegelijkertijd is de vaktechnische kant evengoed van belang gebleven en daardoor is er een belangrijk spanningsveld aanwezig in het beroep dat wordt gedaan op de controllers.

  Over welke relationele vaardigheden moet een controller in een matrix structuur zoal beschikken?

  Ik heb in de scriptie beschreven dat de controller in de context van de matrix structuur als het ware de “kameleon” in de organisatie moet zijn. Je moet je kleur, communicatiestijl, en interpersoonlijke vaardigheden aan kunnen passen aan de context waar je op dat moment mee te maken hebt. Je moet bovendien, net als een kameleon, tegelijkertijd zowel achteruit als ook in steeds belangrijkere mate vooruit kunnen kijken. Daarnaast is de onderlinge samenhang tussen de dimensies in de matrix van belang in relatie tot het faciliteren en bewaken van een zo integraal mogelijke bedrijfsvoering. Aanvullend moet je als controller over dezelfde tang-achtige poten beschikken als een kameleon voor grip en balans. Je blijft immers controller en vanuit dit perspectief blijft een zekere focus op beheersing in de zin van planning & control, financiën en bedrijfsvoering eveneens van belang.

  En wat zie je uiteindelijk als de rol van de controller in een dergelijke structuur?

  De controller draagt voor een deel de matrix, zeker als dit nog een relatief nieuwe en jonge structuur in de organisatie betreft. In ons geval, hebben we als controller een belangrijke rol in het tot werking laten komen van de matrix structuur, juist ook vanuit de integrale blik waarover we beschikken. Tijdens mijn literatuuronderzoek stuitte ik op de duiding van ”strong controller”; een soort hybride controller die goed weet te balanceren tussen de veelvuldig in literatuur omschreven tweedeling naar een rol van business partner enerzijds en bewaker / toezichthouder anderzijds. Het laveren tussen die twee uitersten van het spectrum, op het goede moment en gedoseerd, dat kenmerkt naar mijn idee in belangrijke mate de rol van de controller in de matrix structuur. Het is een duiding die in mijn ogen goed past in de context van een matrix, maar het is tegelijkertijd een erg uitdagende rol die naast vaktechniek ook vraagt om uitvergrote interpersoonlijke skills van controllers.

  Je bent net afgestudeerd en kunt al een beetje terugkijken. Heeft de studie je gebracht waar je naar op zoek was?

  Ik zou de studie zo weer overdoen als dat kon en ik kan deze dan ook van harte aanbevelen, geen enkele twijfel! Ik vond het een waardevolle verdieping op mijn Master Business Administration en mijn functie van controller. In deze fase van mijn carrière leer ik op een heel andere wijze dan toen ik nog fulltime studeerde. Ik begon aan de opleiding acht jaar na mijn Master en na ruim zes jaar werkzaam te zijn voor Zorggroep Sint Maarten, dus met de nodige praktijkervaring op zak. Ik merkte dat ik daardoor veel sneller de theorie naar de praktijk kon brengen en vice versa. Het kwam daarbij regelmatig voor dat hetgeen op vrijdag aan bod kwam op de studiedagen meteen ook al in de week daarop een praktische herkenning of zelfs toepassing opleverde.

  Ik heb vooral ook genoten van het contact met mijn medestudenten en de docenten, waarbij ten aanzien van de docenten ook een mooie representatie vanuit de praktijk vertegenwoordigd was. Het feit dat de groep bestond uit deelnemers uit heel verschillende sectoren was erg verrijkend, zowel in de colleges als in de afstemming en uitwisseling in samenwerkingsverbanden. De groep was qua grootte ook precies goed en maakte inbreng van praktische casuïstiek mogelijk. Er was gedurende de opleiding veel interactie met elkaar en met de docenten waarbij je niet zozeer als student, maar als volwaardig gesprekspartner beschouwd wordt. De docenten gaan daarbij op een prettige, evenwichtige manier met de deelnemers het gesprek aan. De studiedagen op vrijdag en de genoemde interactie ga ik dan ook zeker missen nu ik de opleiding heb afgerond.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Henk Snapper

  'Universele bagage voor dynamische context'

  – Henk Snapper
  Lees verder

  Henk Snapper CFO/RvB-lid UMCG Lid van het curatorium van de EMFC

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Bob Goeree

  'Mooie balans in hard en zacht'

  – Bob Goeree
  Lees verder

  Bob Goeree Student EMFC, controller bij Synaeda Psycho Medisch Centrum in Leeuwarden.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Alie Heemskerk

  'Interactie met studiegenoten en diversiteit van de groep geven energie'

  – Alie Heemskerk
  Lees verder

  Alie Heemskerk Student EMFC

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
						Testimonial van	Pieter Jansen

  'Een bijzondere dynamiek waarin iedereen van iedereen leert'

  – Pieter Jansen
  Lees verder

  Prof. dr. Pieter Jansen Hoogleraar Controlling Opleidingsdirecteur EMFC

  “Cijfers zijn alleen boeiend in de context van hun toepassing; in de vertaalslag die je maakt naar strategie en bedrijfsvoering. Dáár bereiden wij jaarlijks een selecte groep gemotiveerde mensen met relevante werkervaring op voor.”

  Veel organisaties hebben aantoonbaar behoefte aan een nieuw type controller. Evident is dat die controller een wetenschappelijke, beroepsgerichte opleiding in accounting en financieel management als basis heeft. Minstens zo belangrijk is een mix van sociale vaardigheden, zodat je anderen weet te overtuigen en beïnvloeden en dat je leiderschap durft te tonen. Die controllers leiden wij op.

  De lat ligt hoog. Wij zijn dé opleiding van controllers die de top willen halen in een complex vakgebied. Om die ambitie waar te maken, kent ons programma drie pijlers: excellente kennis op academisch niveau; concrete, aan de praktijk ontleende studiecases en interactieve training van persoonlijke vaardigheden. Ons docententeam weerspiegelt die drie-eenheid. Het is een breed, gepassioneerd team met wetenschappers en praktijkmensen, waar ik buitengewoon trots op ben.

  Bij ons weet je nooit vooraf hoe een college gaat lopen. Er is ruimte voor spontaniteit, improvisatie en discussie. Dat kan doordat we de nadruk leggen op interactieve werkvormen met gemiddeld vijftien studenten per college. Dat geeft een aanstekelijke dynamiek, waarin we van elkaar leren. Ik geef zelf colleges en geniet telkens weer van de onvoorspelbaarheid en synergie.

  Zo onvoorspelbaar als de colleges dikwijls zijn, zo zeker is het resultaat van de opleiding. Van veel oud-studenten weten we dat ze meedraaien in de top. En dankzij de hechte contacten en levendige netwerkactiviteiten, levert dat weer een permanente stroom aan actuele studiecases op.”

  ------

  Prof. dr. E.P. (Pieter) Jansen is als hoogleraar Controlling verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2016 is hij tevens opleidingsdirecteur van de Executive Master of Finance and Control. Daarvoor was hij onder meer directeur van enkele master- en bacheloropleidingen en universitair docent. Pieter is aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd in de Economische Wetenschappen. Hij studeerde politicologie en bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Ralph Ter Hoeven

  – Ralph Ter Hoeven

Studieverenigingen

Risk

Risk is de studievereniging voor Accountancy, Controlling, Finance en financieel geïnteresseerden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Risk has set itself the goal to close the gap between theory and practice in the areas of Finance, Accountancy and Controlling, Management Accounting and Control, and International Financial Management. Risk also organises activities to enhance the contacts between its members, the academic personnel and businesses.
https://www.riskgroningen.nl/
Lees meer
Studentprofiel

U bent bedrijfseconoom of bedrijfskundige en werkzaam in een financieel-economische functie, bijvoorbeeld als controller. Vanuit uw werkveld bent u op zoek naar verdieping en verbreding van uw kennis over accounting, financieel management en juridische aspecten van het controllersvak. Daarnaast wilt u zich verder ontwikkelen als zakelijk professional.