Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Information for new Faculty of Arts students 2023-2024 Introduction information for students of the Bachelor's programmes Archeologie

Algemene informatie

Inschrijving bij de RUG

Je inschrijving als student bij de RUG moet ruim vóór 1 september 2023 op orde zijn. In Studielink kun je zien welke zaken je nog moet regelen! Denk aan ID, vooropleiding en betaling collegegeld. Deze zaken moeten voor 1 september afgevinkt zijn, anders kun je niet beginnen met de opleiding.

Voor meer informatie over registratie zie hier. Voor verdere vragen kun je contact opnemen met de RUG Information Services.

Om goed voorbereid met je opleiding te starten is het belangrijk dat je onderstaande ‘to do’ zaken checkt.

Studieprogramma en rooster

Het studieprogramma en het rooster zijn ook online te vinden. Als je graag alvast een kijkje wilt nemen ga je voor het studieprogramma naar Online Course Catalogue (Ocasys, selecteer academisch jaar 2023-2024) en voor het rooster naar rooster.rug.nl. Zorg dat je rechtsboven bij zowel het rooster als Ocasys klikt op jaar 2023-2024.

Intekenen voor vakken

Als nieuwe student wordt iedereen die de opleiding voor het eerst volgt automatisch ingetekend voor de vakken (+ tentamens) van het eerste semester.

Matching / studiekeuzecheck

Voor onze opleiding geldt geen verplichte matching. Iedereen met de juiste vooropleiding is welkom. We hopen dat je jezelf van tevoren genoeg hebt geïnformeerd over de inhoud van de opleiding middels het bezoeken van:

  • een Open Dag
  • deelname aan Een Dag Student Archeologie
  • deelname aan de Webklas Archeologie
  • of een gesprek met studentambassaseur/studieadviseur

Zit je toch nog met onbeantwoorde vragen? Neem dan gerust contact op met studieadviseur Marloes Bergmans (studieadviesarcheologie rug.nl) of studentambassadeur Suzan ten Zijthoff (s.ten.zijthoff rug.nl)

Functiebeperking

Heb je AD(H)D, ASS, Dyslexie of een andere functiebeperking die van invloed kan zijn op je studie of studievoortgang? Als je bijvoorbeeld in aanmerking wilt komen voor speciale voorzieningen neem dan zo snel mogelijk , maar in ieder geval voor de start van het studiejaar contact op met studieadviseur Marloes Bergmans (studieadviesarcheologie rug.nl).

Speciaal voor het aanvragen van tentamenvoorzieningen is er een Informatietool ontwikkeld. Je krijgt informatie over hoe het aanvraagproces voor speciale (tentamen)voorzieningen verloopt bij jouw faculteit (Letteren) nadat je een aantal eenvoudige vragen hebt beantwoord over het soort functiebeperking dat jij hebt en de soort voorziening(en) waarvoor je in aanmerking zou willen komen.

Laatst gewijzigd:04 mei 2023 09:29