Skip to ContentSkip to Navigation
Language Centre
Language Centre Develop yourself Academische taal Schrijven Schrijfproces Feedback

Feedback en eindredactie

Iemand anders kritisch naar je tekst laten kijken voordat je hem te lezen geeft aan je uiteindelijke publiek ― ook als dat 'alleen maar' je docent is ― levert vrijwel altijd suggesties ter verbetering op. Hier vind je enkele instrumenten die je daarbij kunnen helpen:

Laatst gewijzigd:25 augustus 2023 09:41