Skip to ContentSkip to Navigation
Language Centre
Language Centre Develop yourself Academische taal Schrijven Schrijfproces

Schrijftaken plannen

Als je schrijftaken goed plant, krijg je overzicht in wat je moet schrijven en wanneer je wat moet afronden. Zo krijgt je schrijfproces structuur, waardoor je gefocust en efficiënt kunt werken.

Randvoorwaarden

Ga na/stel vast
Wat zijn de formele voorwaarden?
  • omvang (aantal woorden)
  • format
  • deadline
Wat zijn de inhoudelijke voorwaarden?
  • onderwerp, invalshoek
  • soorten of hoeveelheid bronnen
  • eventueel: onderzoeksmethode
  • tekstsoort, doelgroep

Maak een planning

Door schrijftaken te plannen op een manier die terugrekent vanaf de deadline, kun je goed inschatten hoeveel tijd er is voor elke taak. Door in die planning tijd op te nemen om meerdere conceptteksten te creëren en te reviseren, heb je tijd om de kwaliteit van je tekst te verbeteren.

6. creëer uitlooptijd (ga ervan uit dat je meer tijd nodig hebt dan je in eerste instantie verwacht)

5. ruim tijd in voor herlezen en  eindredactie (stel de periode vast waarin je je definitieve tekst wilt herlezen)

4. schrijffase (stel de periode vast waarin je je concepttekst kunt herzien of bijschaven)

3. stel uitwisselingsmomenten voor commentaar vast (stel inlevermomenten vast voor concept- en eindversies en bespreekdata. Dit kan zijn met medestudenten of met je docent)

2. schrijffase (stel de periode vast waarin je de concepttekst uitwerkt)

1. stel een periode in voor de voorbereiding (onderwerp bepalen, inlezen, materiaal verzamelen, tekstplan opstellen, etcetera.)

Laatst gewijzigd:21 september 2023 11:15