Skip to ContentSkip to Navigation
Language Centre
Language Centre Develop yourself Academische taal Schrijven Schrijfproces

Literatuur zoeken

Een literatuuronderzoek dient vaak als voorbereiding op empirisch onderzoek, maar het kan ook een zelfstandige vorm van onderzoek zijn. Het geeft inzicht in wat er over een bepaald onderwerp bekend is, welke methoden in eerdere onderzoeken zijn gebruikt en welke resultaten er zijn verkregen. 

Om  literatuur te zoeken voor academische verslagen, kun je de volgende stappen volgen:

  1. Gebruik zoektermen: Maak een lijst met zoektermen die relevant zijn voor het onderwerp en gebruik deze om te zoeken naar literatuur. Probeer synoniemen en verwante termen te gebruiken om zo veel mogelijk relevante artikelen te vinden.
  2. Gebruik academische databases: Gebruik academische databases zoals JSTOR of Google Scholar of de site van de UB om relevante artikelen te vinden. Deze databases bevatten peer-reviewed artikelen en andere wetenschappelijke publicaties.

  3. Filter zoekresultaten: Gebruik filters om de zoekresultaten te verfijnen en de relevantie te verbeteren, bijvoorbeeld publicatiedatum, type document (tijdschriftartikel of boek) en auteurs.

  4. Gebruik de literatuurlijsten bij de gevonden artikelen: Als je een belangrijke publicatie hebt gevonden van recente datum, kun je je laten inspireren door de literatuurlijst van die publicatie voor je verdere zoektocht naar literatuur.

  5. Beoordeel de kwaliteit van de bronnen: Zie hiervoor Waarde van je bron beoordelen

  6. Maak een bibliografie: Houd een lijst bij van relevante bronnen en gebruikte zoektermen.  Het is handig om direct de juiste referentiestijl te hanteren. Dit kan bijvoorbeeld makkelijk met Scribbr bronnengenerator. Zie voor meer informatie over brongebruik Bron- en literatuurgebruik.

Literatuur in je tekst verwerken

Je kunt literatuur op verschillende manieren in je tekst verwerken. Een literatuuroverzicht geeft je een overzicht van de actuele stand van het onderzoek in een bepaald vakgebied of over een bepaald thema. Dit kan dus een geschikt middel zijn om het onderzoek een kader te geven. Ook kun je in je tekst verwijzen naar literatuur op andere plaatsen wanneer dit relevant is, bijvoorbeeld door te citeren of parafraseren

Cursussen van de RUG

De RUG biedt gratis cursussen voor studenten en medewerkers  om wegwijs te raken in de mogelijkheden die de RUG biedt om gratis academische artikelen te raadplegen. Bekijk de cursussen, workshops en webinars.

Disclaimer: Deze pagina is gebaseerd op AI-input uit verschillende bots. Prompts gegeven door het Talencentrum.

Laatst gewijzigd:06 september 2023 16:39