Skip to ContentSkip to Navigation
Language Centre
Language Centre Develop yourself Academische taal Schrijven Schrijfproces

Doelgroep academische teksten

Voordat je je academische tekst gaat schrijven is het belangrijk de doelgroep te bepalen. Hier stem je namelijk op af hoe je je boodschap gaat verwoorden. 

Doelgroepen academische teksten

Er zijn verschillende doelgroepen voor academische teksten te bedenken. Denk aan professionals die in de praktijk met wetenschappelijke bevindingen moeten gaan werken, leken die voor hun plezier laagdrempelig kennis opdoen van een onderwerp dat ze interessant vinden of financierders van een onderzoek die benieuwd zijn naar de resultaten. Hier moet de auteur van de wetenschappelijke tekst  de toon en inhoudop afstemmen. Lees voor meer hierover wetenschappelijk of populariserend

De volgende vragen helpen de doelgroep voor een academische tekst te bepalen: 

  • Wat wil of moet de lezer met de  informatie doen? Stem hierop het doel de inhoud van de tekst af. 
  • Wat is het niveau van de lezers? Stem hierop de complexiteit van de tekst af.
  • Welke voorkennis hebben de lezers? Stem hierop af welke toelichting nodig is, zoals een toelichting op vaktermen.
  • Wat is de houding van de lezers tegenover het onderwerp? Denk bijvoorbeeld aan neutraal, enthousiast of sceptisch. Stem hierop af welke argumenten je gebruikt of waar extra informatie wenselijk is.
  • Wat is de leesvoorkeur van mijn lezers? Stem hierop de stijl van de tekst af.

Lees ook academische conventies voor stijlafspraken voor wetenschappelijke teksten.

Doelgroep voor studenten

Wat de doelgroep is voor teksten die studenten schrijven, hangt af van de opdracht die de docent geeft. Wanneer er geen specifieke doelgroep omschreven is in de opdracht, is dat doorgaans een medestudent (peer). Kenmerkend voor peers is dat ze een vergelijkbaar kennisniveau en een vergelijkbare academische achtergrond hebben als de student die de tekst schrijft. Door de teksten te richten tot deze doelgroep, kan de student die de tekst schrijft ervan uitgaan dat de medestudenten de terminologie begrijpen en bekend zijn met de onderwerpen die behandeld worden. Gangbare termen in het vakgebied hoeven niet uitgelegd te worden, maar een begrip dat de student heeft geleerd tijdens het onderzoek bijvoorbeeld wel. 

Ondanks dat studentenpeers onderling waarschijnlijk informele taal gebruiken wanneer zij communiceren, is het belangrijk dat een student altijd de academische conventies, zoals formeel en nauwkeurig taalgebruik, hanteert tijdens het schrijven van academische stukken, om bekend te raken met het genre.

Laatst gewijzigd:08 januari 2024 13:40