Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language CentreCommunication trainingAcademic skillsManualSchriftelijk: studentenFeedback

Notatiesysteem voor commentaar op conceptteksten

Dit notatiesysteem kun je gebruiken bij het becommentariëren van conceptteksten op zins- en alineaniveau (NB: voor eindredactie bestaat een ander, gestandaardiseerd notatiesysteem).
Plaats de afkortingen in de marge van de concepttekst, echter zonder de problematische passage precies te markeren; de schrijver kan deze zelf vinden en verbeteren.
Let op: sommige categorieën overlappen elkaar gedeeltelijk; dit om de commentator de gelegenheid te geven om ofwel een detailopmerking te plaatsen, ofwel te volstaan met een globale opmerking.

Bron: F. Kramer en H. Padmos, Syllabus communicatieve vaardigheden voor informatici. Groningen 2000 (interne publicatie RUG).
Bron: F. Kramer en H. Padmos, Syllabus communicatieve vaardigheden voor informatici. Groningen 2000 (interne publicatie RUG).

| © 2002 | RUG, Faculteit der Letteren, project Communicatieve Vaardigheden |

Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:34