Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Communication training Academic Communication Skills Manual Schriftelijk: studenten Tekstsoorten

Practicumverslag

Omschrijving van het genre

Alternatieve benamingen

  • verslag van practicumonderzoek
  • verslag van laboratoriumexperiment
  • onderzoeksverslag (maar dan wel van een specifieke vorm van onderzoek)

Doelgroep

Studiegenoten, mede-onderzoekers en begeleiders binnen het instituut waar het onderzoek plaatsvindt.

Tekstdoel

Het practicumverslag is een uitwerking en een formelere weergave van datgene wat je in je logboek hebt genoteerd. Een practicumverslag is meestal exclusief bedoeld voor intern gebruik: je wilt mede-onderzoekers en begeleiders binnen het instituut helder en gedetailleerd informeren over en overtuigen van de uitkomsten en conclusies van een zelfstandig uitgevoerd laboratoriumexperiment, zodanig dat zij het onderzoek kunnen evalueren en verder verwerken. Vaak dient het verslag om de uitvoering van het experiment te beoordelen. Als je ervoor kiest om je resultaten onder een breder (vak)publiek bekend te maken, dan dien je je verslag op enkele punten te herschrijven tot een onderzoeksverslag. Zie Onderzoeksverslag.

Bronnen

Resultaten uit een laboratoriumexperiment.


Globale structuur

De globale structuur is behoorlijk rigide; dat wil zeggen dat de volgorde en de invulling globaal vastliggen. Omdat elk practicum zijn eigen bijzonderheden heeft zal je op details af en toe wel van deze globale aanwijzigen af moeten wijken. Raadpleeg je docent. Hieronder een voorbeeld van een mogelijke structuur voor een practicumverslag:

Onderdeel Functie
Omslag
Geef hier behalve titel, instituut, opleiding, cursus, begeleiders, plaats en jaartal ook de datum/data waarop het experiment plaatsvond.
Samenvatting Vat het experiment kort samen: wat heb je onderzocht en wat zijn de belangrijkste resultaten?
InleidingHier geef je beknopt weer:

  • welke onderzoeksvraag je wilt beantwoorden aan de hand van de proef
  • wat de aanleiding is tot het experiment
  • wat voor soort proef je gaat uitvoeren
  • wat je met het uitvoeren van deze proef wilt bereiken
Theoretische achtergrond
In dit gedeelte van het verslag komt kort de theoretische achtergrond van je proef aan bod. Behandel alleen die theorie die relevant is voor de proef die je gaat uitvoeren en verwijs op een correcte manier naar de literatuur die je gebruikt.
Experimentele uitvoering/Procedure Hier beschrijf je gedetailleerd hoe je de proef hebt uitgevoerd: apparaten/opstelling, materialen, stoffen/chemicaliën, eventueel inclusief tekening van de opstelling). Doe dit zo dat een andere onderzoeker op basis van je beschrijving de proef zou kunnen herhalen.
Resultaten
Hier geef je een systematische opsomming van de waarnemingen/metingen en beschrijf je de manier waarop de resultaten verwerkt zijn. Als je de meetresultaten nog moet bewerken om een bepaalde grootheid uit te rekenen, dan doe je dat hier. Gebruik grafieken en tabellen en licht deze toe.

Stijl

De stijl die je kiest of eigen maakt, hangt af van je doel en je publiek. Zie Stijl voor onze tips over opening en aflsuiting van je tekst, signaalwoorden die je kunt gebruiken en welke stijlmiddelen je juist moet vermijden.


Bronnen

  • Practicummap Scheikunde. Groningen: Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, Opleiding Scheikunde, RuG.
  • Syllabus Farmacie.
  • LabWrite, een informatieve Engelstalige site met schrijfhulp voor studenten die een laboratoriumverslag moeten schrijven: http://labwrite.ncsu.edu.

© 2002 | RuG, Faculteit der Letteren, project Communicatieve Vaardigheden

Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:34