Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenSociologieOnderwijsStudiekiezers SociologiePre-master

Toelating en aanmelding

Toelating tot het pre-Master programma Sociologie

Elke bachelor-opleiding biedt in principe toegang tot de Pre-master Sociologie. Studenten met een HBO-bachelor dienen wel een toelatingstoets af te leggen. Indien het niveau van de toets voldoende is, worden zij toegelaten.

Voor de statistiekvakken binnen in het Pre-master programma wordt VWO-niveau wiskunde A verondersteld. Je kunt je eventueel zelfstandig voorbereiden op deze wiskunde. Het boek 'Wiskunde voor statistiek, een voorbereiding' van W.M. Franken en R.A. Bouts (uitgeverij Coutinho) is daarbij een goed hulpmiddel.

Denk je in aanmerking te komen voor vrijstellingen voor vakken in de Pre-master, dan dien je daartoe voorafgaand aan het studiejaar, maar na aanmelding in Studielink, een verzoek met bijbehorende bewijsstukken in te dienen bij het secretariaat van de Examencommissie (examencommissie.sociologie.gmw@rug.nl, t.a.v. mw. G.A. van Wijk).

Over de toelatingstoets

De toelatingstoets bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is een motivatiebrief. Deze brief dient digitaal bij de aanvraag voor toelating bijgevoegd te worden.
Uit de brief moet duidelijk blijken:

  • wat de motivatie van de student is om Sociologie te willen studeren,
  • hoe deze studie zich verhoudt tot de al eerder afgeronde opleiding,
  • hoe de student denkt dat een HBO-studie verschilt van een WO-studie,
  • waarom de student denkt dat de studie Sociologie bij hem/haar past

Het tweede onderdeel van de toelatingstoets is de analyse van een complexe wetenschappelijke tekst. De wetenschappelijke tekst is een Engelstalig wetenschappelijk onderzoeksartikel. Over deze tekst dienen een aantal essay vragen beantwoord te worden. De student komt voor het maken van dit onderdeel van de toets een middag naar de universiteit.

Datum toelatingstoets

Er zijn twee momenten waarop de toets kan worden afgelegd:

  • vrijdag 15 juni 2018 om 14.00 uur (aanmelden vóór 26 mei 2018), of
  • dinsdag 14 augustus 2018 om 14.00 uur (aanmelden vóór 1 juli 2018).

Twee weken voor de datum van de toets krijgt de student het onderzoeksartikel plus een instructie. Er is dan ook een tekst met een aantal ‘modelvragen’ en bijbehorende ‘modelantwoorden’ beschikbaar.

Het oordeel over de toelating wordt gebaseerd op zowel de motivatiebrief als op het toetsresultaat.  

Aanmelding

Aanmelding voor de Pre-master Sociologie moet vóór 1 juli 2018 plaatsgevonden hebben via het formulier 'Aanvraag toelating pre-master Sociologie'.

Voor vragen over de inhoud van het programma kun je contact opnemen met de studieadviseur van Sociologie via studieadviseur.sociologie.gmw@rug.nl.

Laatst gewijzigd:12 maart 2018 16:22
printView this page in: English