Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Sociology Education Pre-master

Programme

The switch modules consist of two components: theoretical courses and methodological courses. The switch modules are only taught in Dutch. For more information please contact the study advisor: onderwijsbureau.sociologie.gmw@rug.nl.

M & T courses Theoretical courses
 • Statistiek 1
 • Statistiek 2  
 • Statistiek 3
 • Methodologie en Dataverzameling I
 • OnderzoekspracticumI
 • Onderzoekspracticum II
 • Kwalitatieve Onderzoeksmethoden
 • Inleiding in de Sociologie
 • Social & Institutional Change
 • Sociale Welvaart
 • Klassieke Sociologische Teksten
 • Een vak naar keuze:
  - Onderwijssociologie
  - Arbeidssociologie
  - Medische Sociologie
  - Sociologie van de Criminaliteit en Veiligheid
Last modified:16 March 2021 12.10 p.m.
View this page in: Nederlands