Skip to ContentSkip to Navigation

Onderzoek

Therapie met dieren wordt steeds populairder en is regelmatig onderwerp van gesprek in de media. Steeds vaker worden deze interventies ook ingezet voor kinderen met Downsyndroom of Autisme. Maar werkt het ook?

In dit onderzoek wordt het effect van therapie met honden vergeleken met therapie met een robothond. Tussen 2019 en 2021 heeft een aantal kinderen met Autisme en Downsyndroom therapie met een hond uitgeprobeerd.

Nu is het tijd voor een nieuwe stap. We zoeken 20 enthousiaste kinderen en ouders die precies dezelfde therapie willen uitproberen, maar dan met een robothond. Let op: dit onderzoek wordt op een locatie in Groningen uitgevoerd en bestaat uit vijf sessies. Als u van ver moet komen, is dit onderzoek dus mogelijk minder geschikt.

Steffie van der Steen: onderzoek met robothonden
Foto: Merel Weijer

Het onderzoek begint aan het eind van de zomer van 2021, onder leiding van
Dr. Steffie van der Steen van de Rijksuniversiteit Groningen en wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het onderzoek start met een huisbezoek van de onderzoeker. Ouders vullen vooraf een korte online vragenlijst in over het sociaal gedrag van hun kind en doen tijdens het huisbezoek drie korte spellen met hun kind. Deze spellen bestaan uit twee teken-taken en één zoektaak. Tijdens de spellen registreert een klein apparaatje de bewegingen van u en uw kind. Er worden geen video-opnames gemaakt. Alle kinderen die tot nu toe hebben meegedaan, hebben de huisbezoeken heel leuk gevonden!

.

Na het huisbezoek volgen kinderen gratis vijf wekelijkse sessies therapie met een robothond in Groningen. De sessies kunt u in overleg plannen, rekening houdend met uw agenda. Na de 5 sessies volgt weer een kort huisbezoek met dezelfde online vragenlijst en activiteiten. Zes weken na dit huisbezoek, volgt nog de laatste online vragenlijst.

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 08:05