Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology

Zelfs mensen die het milieu niet erg belangrijk vinden gedragen zich milieuvriendelijk in de juiste omgeving - Promotie Angela Ruepert

22 november 2016
Promotie Angela Ruepert

Om milieuproblemen te verminderen is het belangrijk dat mensen zich milieuvriendelijk gedragen, ook op de plek waar men doorgaans veel tijd doorbrengt: het werk. Uit het promotieonderzoek van Angela Ruepert blijkt dat werknemers meer milieuvriendelijk gedrag vertonen op het werk als ze het milieu en de natuur belangrijk vinden en als hun omgeving gericht is op milieugevolgen. Ruepert laat zien dat in de juiste omgeving zelfs mensen die het milieu niet erg belangrijk vinden zich net zo milieuvriendelijk gedragen als mensen met relatief sterke milieuwaarden.

Milieuvriendelijk gedrag (thuis of op het werk) impliceert vaak een conflict tussen persoonlijk comfort of financieel voordeel versus bijdragen aan een betere milieukwaliteit. Desondanks handelen veel mensen milieuvriendelijk als ze gericht zijn op het beschermen van het milieu. Als mensen gericht zijn op het beschermen van het milieu, zullen ze minder aandacht schenken aan mogelijke persoonlijke kosten van milieuvriendelijke gedrag, zoals verminderd comfort of de financiële kosten.

De mate waarin werknemers gericht zijn op het milieu hangt van de mate waarin mensen waarde hechten aan het milieu en van de omgeving waarin keuzes worden gemaakt. Ten eerste moet de omgeving werknemers in staat stellen om milieuvriendelijk gedrag te vertonen. Ten tweede kan de omgeving werknemers focussen op het beschermen van het milieu, zoals signalen van ‘corporate environmental responsibility’. Sterke milieuwaarden en omgevingsfactoren die mensen gefocust maken op het milieu kunnen zelfs milieuvriendelijk gedrag stimuleren na het werken aan een inspannende taak.

In dit filmpje legt Ruepert in 60 seconden haar onderzoek uit: https://www.youtube.com/watch?v=MjQFDI8hccw

Angela Ruepert voerde haar onderzoek uit bij de groep Omgevingspsychologie van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) binnen het Heijmans Instituut van de RUG en de landelijke onderzoeksschool het Kurt Lewin Institute. Het werd gefinancierd door de Europese Commissie. Zij is nu postdoc onderzoeker bij GMW.

Promotie: A.M. (Angela) Ruepert, MSc
Proefschrift Working on the environment
Wanneer: 24 november 2016
Aanvang: 16:15
Promotor: prof. dr. E.M. (Linda) Steg
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Laatst gewijzigd:17 april 2018 11:57

Meer nieuws