Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology

Veni grants awarded to Klaske Glashouwer and Gert Stulp

27 July 2015

2 Researchers from the Faculty of Behavioural and Social Sciences of the University of Groningen have been awarded a Veni grant as part of the Innovational Research Incentives Scheme run by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) and the universities. The personal Veni grants are worth up to a maximum of € 250,000 and enable talented researchers who have just completed a PhD to conduct research of their own choice.

The Veni grants (in Dutch):

  • Te ‘dik’ om te eten
    Dr. K.A. (Klaske) Glashouwer (v), RUG – Klinische Psychologie
    Anorexia nervosa patiënten eten te weinig en zijn vaak ontevreden met hun lichaam. Ik onderzoek een nieuwe behandeling voor lichaamsontevredenheid bij mensen met anorexia. Op basis hiervan zal ik testen óf en hóe lichaamsontevredenheid leidt tot voedselrestrictie.

  • Spreading Fertile Ideas - Social Network Influences on Having Children
    Dr. G. (Gert) Stulp (m), RUG - Sociologie
    De sterke daling van het geboortecijfer in de 20e eeuw is vermoedelijk mede te verklaren door de invloed van sociale interacties. Het voorstel beoogt langlopende dataverzameling van netwerken en kinderkeuzes in twee populaties met sterk verschillende geboortecijfers. Recent ontwikkelde analysemethoden worden gebruikt om mogelijke netwerkinvloeden op kinderkeuze aan te tonen.

The University of Groningen and the University Medical Center Groningen received 21 Veni's this year.

Last modified:27 July 2015 1.07 p.m.
View this page in: Nederlands

More news