Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPsychologie

NWO Research Talent Grants voor onderzoek naar radicaal groepsgedrag en voor onderzoeksmethoden naar ontstaan en beloop van psychische ziekten

29 mei 2017

Twee aankomende promovendi bij de afdeling Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen ontvangen een Research Talent Grant uit het NWO Onderzoekstalent-programma. Anja F. Ernst zal onderzoek gaan doen naar nieuwe analysemethoden om zicht te krijgen op het ontstaan en beloop van psychische ziekten. Dit onderzoek verricht zij samen met prof. dr. Marieke Timmerman en dr. Caspers Albers. De tweede talent grant binnen de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) gaat naar Hannes Rosenbusch die in de groep van prof. dr. Rusell Spears psychologische mechanismen gaat onderzoeken die radicaal groepsgedrag verklaren.

NWO Onderzoekstalent-programma

Het NWO Onderzoekstalent-programma biedt uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen de gelegenheid om promotieonderzoek te doen. Deze ambitie blijkt onder andere uit de gevolgde opleiding, de gevolgde vakken, behaalde resultaten en ontplooide wetenschappelijke activiteiten. De hoogleraar-promotor meldt de kandidaat-promovendus aan. De onderwerpkeuze van de promotie is vrij maar moet wel passen binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen. In deze ronde was 6,25 miljoen euro beschikbaar. In totaal zijn 28 van de 68 ingediende uitgewerkte aanvragen gehonoreerd door het bestuur van NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen. De Rijksuniversiteit Groningen ontving in totaal drie beurzen.

Gehonoreerde voorstellen

Explaining intergroup violence and radicalism: Integrating cognitive and emotion pathways
In dit internationale project onderzoeken we de psychologische mechanismen die radicaal groepsgedrag verklaren. Gewelddadige groeperingen zoals hooligans, rebellen of terroristen, worden vaak geportretteerd als ofwel gek of kwaad. Wij stellen echter dat, onder de „juiste“ omstandigheden, iedere groep haar toevlucht kan zoeken in radicaal gedrag. Wij stellen dat twee factoren hierbij een centrale rol spelen. Ten eerste kan een gevoel van machteloosheid of politieke onmacht in combinatie met lokale maatschappelijke ondersteuning radicalisatie bevorderen. Ten tweede kan bedreiging van de groepspositie in de sociale hiërarchie minachting oproepen, dit stimuleert ook radicalisatie. Tot slot beschouwen we interventies voor het voorkomen van radicalisatie.

Hoofdaanvrager: prof. dr. R. Spears (Rijksuniversiteit Groningen)
Discipline: Psychonomie en Cognitieve Psychologie
Uitvoerende: Hannes Rosenbusch

Dynamic clustering: Classifying people through ecological momentary assessment
Om zicht te krijgen op het ontstaan en beloop van psychische ziekten is het nodig om gegevens te verzamelen van personen op veel achtereenvolgende tijdstippen. De bestaande analysemethoden voor dergelijke gegevens schieten te kort, omdat ze maar één aspect in kaart brengen. Zij richten zich ofwel op de unieke kenmerken van iedere onderzochte persoon, ofwel de groep personen als geheel. Dit onderzoek heeft als doel nieuwe analysemethoden te ontwikkelen, zodat goed inzicht verkregen wordt in zowel de unieke kenmerken van ieder van de onderzochte personen, als in datgene wat de personen bindt.

Hoofdaanvrager: prof. dr. M.E. Timmerman (Rijksuniversiteit Groningen)
Discipline: Psychometrie
Uitvoerende: Anja F. Ernst
Medeaanvrager: dr. C.J. Albers (Rijksuniversiteit Groningen)

Meer informatie:

Laatst gewijzigd:30 mei 2017 11:45
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 19 maart 2019

  Terugvalpreventie voor depressie

  Omdat de terugvalpercentages na herstel van een depressie hoog zijn, deed Nicola Klein promotieonderzoek naar hiaten in de kennis over terugvalpreventie bij depressie. Ze heeft zowel de klinische effectiviteit als de kosteneffectiviteit van verschillende...

 • 13 maart 2019

  Werkverstoringen schaden het welzijn van de werknemer

  Werkverstoringen zijn typische stressveroorzakers in de hedendaagse organisaties. Ze komen in diverse vormen zoals binnenkomende e-mails, telefoongesprekken, computerstoringen, collega's die advies vragen of langskomen voor een praatje. Uit een recent...

 • 13 maart 2019

  Vieze geur vermindert seksuele opwinding

  Het toedienen van een vieze walgelijke geur vermindert de seksuele opwinding bij mannen. Dit blijkt uit een recente studie van de Rijksuniversiteit Groningen die onlangs werd gepubliceerd in PLOS ONE. Proefpersonen werden tijdens het kijken van een...