Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPsychology

Subsidie voor onderzoek naar verbeteren signaleringsinstrument psychosociale problemen jongeren (SDQ)

18 april 2016
Marieke Timmerman

Prof. dr. Marieke Timmerman van de afdeling Psychologie aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen ontvangt een ZonMW-subsidie voor haar onderzoeksvoorstel 'De validiteit van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) voor signalering van psychosociale problemen onder 12-17 jarigen in de JGZ'. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Accare (Dr. A. De Bildt), De Kinderacademie Groningen (Dr. S. de Ruiter) en TNO-Leiden (Dr. M. De Wolff).

Samenvatting onderzoeksvoorstel: In de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt om psychosociale problemen te signaleren algemeen gebruik gemaakt van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Het is de vraag hoe goed deze signalering is voor jongeren ouder dan 14, want voor deze groep ontbreekt validatie-onderzoek van de SDQ. Daarbij zijn er aanwijzingen dat het gebruik problematisch is onder jongeren in het speciaal onderwijs. Het doel van dit project is om kwaliteit van de signalering van psychosociale problemen door de JGZ te optimaliseren. Hiertoe beoordelen we de validiteit van de SDQ onder alle jongeren in de leeftijdsgroep van 12-17 jaar. Concreet wordt onderzocht in hoeverre de begripsvaliditeit en criteriumgerelateerde validiteit verschilt over informanten (zelf, ouder, leerkracht) en subgroepen (naar type onderwijs). Daarnaast evalueren we het huidige gebruik van de SDQ in de JGZ praktijk, en formuleren aanbevelingen voor de JGZ praktijk.

Prof. dr. M.E. (Marieke) Timmerman is adjunct hoogleraar 'Statistische technieken voor analyse van multivariate gegevens uit gedragswetenschappelijk onderzoek' binnen de basiseenheid Psychometrie & Statistiek, afdeling Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:17 oktober 2018 09:48

Meer nieuws

 • 16 juli 2019

  13 Veni-subsidies voor jonge Groningse onderzoekers

  Dertien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Een mooi resultaat; vorig jaar ontvingen twaalf Groningers een Veni. Veni-subsidies zijn bestemd voor...

 • 10 juli 2019

  Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

  De aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 werd in de gemeenten Loppersum, het Hogeland en Groningen door een grote meerderheid van de bevolking gevoeld. Vrijwel niemand had direct na de beving acute hulp nodig. Wel stelt men kort na de beving...

 • 08 juli 2019

  Zeven RUG-projecten krijgen financiering via de NWA Ideeëngenerator

  De NWO heeft aan 37 out-of-the-box onderzoeksideeën financiering toegekend vanuit de Ideeëngenerator. Een belangrijk kenmerk van de projecten is een mogelijke maatschappelijke impact. Elk van de onderzoekers krijgt 50.000 euro beschikbaar om met samen...