Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology

Subsidie voor onderzoek naar verbeteren signaleringsinstrument psychosociale problemen jongeren (SDQ)

18 april 2016
Marieke Timmerman

Prof. dr. Marieke Timmerman van de afdeling Psychologie aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen ontvangt een ZonMW-subsidie voor haar onderzoeksvoorstel 'De validiteit van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) voor signalering van psychosociale problemen onder 12-17 jarigen in de JGZ'. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Accare (Dr. A. De Bildt), De Kinderacademie Groningen (Dr. S. de Ruiter) en TNO-Leiden (Dr. M. De Wolff).

Samenvatting onderzoeksvoorstel: In de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt om psychosociale problemen te signaleren algemeen gebruik gemaakt van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Het is de vraag hoe goed deze signalering is voor jongeren ouder dan 14, want voor deze groep ontbreekt validatie-onderzoek van de SDQ. Daarbij zijn er aanwijzingen dat het gebruik problematisch is onder jongeren in het speciaal onderwijs. Het doel van dit project is om kwaliteit van de signalering van psychosociale problemen door de JGZ te optimaliseren. Hiertoe beoordelen we de validiteit van de SDQ onder alle jongeren in de leeftijdsgroep van 12-17 jaar. Concreet wordt onderzocht in hoeverre de begripsvaliditeit en criteriumgerelateerde validiteit verschilt over informanten (zelf, ouder, leerkracht) en subgroepen (naar type onderwijs). Daarnaast evalueren we het huidige gebruik van de SDQ in de JGZ praktijk, en formuleren aanbevelingen voor de JGZ praktijk.

Prof. dr. M.E. (Marieke) Timmerman is adjunct hoogleraar 'Statistische technieken voor analyse van multivariate gegevens uit gedragswetenschappelijk onderzoek' binnen de basiseenheid Psychometrie & Statistiek, afdeling Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:17 oktober 2018 09:48

Meer nieuws