Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPsychology

Stynke Castelein in bestuur akwa, alliantie kwaliteit in de ggz

12 juni 2018

Akwa, alliantie kwaliteit in de ggz heeft vijf nieuwe bestuursleden benoemd, waaronder Stynke Castelein. Hiermee is het voltallige bestuur van akwa compleet. Stynke Castelein is bijzonder hoogleraar herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen aan de Rijksuniversitiet Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Daarnaast is zij hoofd onderzoek bij Lentis.

De andere nieuwe bestuursleden zijn:

 • Arnoud van Buuren: psychotherapeut, voormalig voorzitter LVVP
 • Bart Groeneweg: bestuurslid Depressievereniging, bestuurder diverse organisaties
 • Ralph Kupka: hoogleraar bipolaire stoornissen VU Medisch Centrum; psychiater bij GGZinGeest en Altrecht
 • Berno van Meijel: lector en bijzonder hoogleraar ggz verpleegkunde Hogeschool Inholland, VU Medisch Centrum, Parnassia Groep en Opleidingsinstelling GGZ-VS

Stynke Castelein en Berno van Meijel zijn twee van de nieuw benoemde bestuursleden. "Kwaliteitszorg moeten we voortdurend toetsen op de directe impact die het heeft op de behandeling van de patiënten en naasten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Zo profiteren zowel patiënten, naasten als professionals optimaal van de aangeboden zorg. Kwaliteit is zwakke punten verbeteren, maar zeker óók sterke punten benadrukken." Ralph Kupka vult aan: "Kwaliteit van zorg is een intelligent samengaan van wetenschappelijke evidentie en klinische expertise, afgestemd op die ene persoon die voor je zit." Bart van Groeneweg: "Goede kwaliteitszorg maak je altijd samen!'

Voorzitter Cathy van Beek is verheugd met de benoemingen: "Met dit breed samengestelde en enthousiaste team kunnen we ons gezamenlijk richten op het verder verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg en het genereren kwaliteitsinformatie die voor patiënten, professionals en financiers van de zorg van betekenis is. We gaan in gesprek, aan de slag en maken zo samen van akwa een succes."

De komende maanden krijgt akwa, alliantie kwaliteit in de ggz nader vorm. Per 1 januari 2019 is de organisatie operationeel en is akwa hét kwaliteitsinstituut voor de ggz. Akwa zet in op kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de geestelijke gezondheidszorg. Dat gebeurt met de (door)ontwikkeling en ondersteuning van de implementatie van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties. Patiënten, hun naasten en professionals hebben hierbij de regie. Bij de uitvoering zijn ook zorgaanbieders en financiers betrokken.

Meer informatie:

Laatst gewijzigd:12 juni 2018 15:52

Meer nieuws

 • 12 november 2019

  Twee winnaars Pieter Boekeprijs

  Voor het eerst in de geschiedenis van de Pieter Boekeprijs zijn er twee winnaars: Suzy Matthijssenvoor en David van den Berg.

 • 12 november 2019

  Emeritus Douwe Draaisma: ‘Een goed verhaal ga ik niet uit de weg’

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt vertelde Douwe Draaisma al in zijn boeken. Plotseling is hij zelf met emeritaat. Mathijs Deen sprak op Texel met de vorser van het autobiografisch geheugen, die het verstrijken van de tijd monter ondergaat...

 • 11 november 2019

  Met stiltes de publieke opinie veranderen?

  Sociaal psycholoog Namkje Koudenburg heeft een Early Career Award van de KNAW gekregen. Koudenburg onderzoekt welke invloed de microdynamiek van conversaties heeft op de publieke opinie.