Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPsychology

Oratie dhr. prof.dr. O.M.J. Adang: Over verontwaardiging en verzoening: een relationeel perspectief op veiligheid

24 januari 2017
Otto Adang

Veiligheid van burgers is een voortdurende zorg voor overheden, politie en vele andere instanties. De laatste jaren zijn Europese landen in toenemende mate het toneel van ernstige rellen en ongeregeldheden. Ook in Nederland bestaat het risico op grootschalige ordeverstoringen, die de maatschappij kunnen ontwrichten en veiligheid reduceren. Om dit soort collectief gedrag te kunnen voorkomen of er, indien nodig, adequaat op te reageren, is kennis nodig.

In zijn oratie gaat prof.dr. Otto Adang in op de theoretische en praktische bijdrage die hij met zijn bijzondere leerstoel Veiligheid en collectief gedrag wil leveren aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding over mechanismen in collectief gedrag die bijdragen aan of afbreuk doen aan het bestaan en ontstaan van veilige situaties in de interactie tussen overheden en burgers. Aan de hand van actuele voorbeelden laat hij zijn hoezeer veiligheid afhankelijk is van de onderlinge verhouding tussen burgers en overheden en pleit hij voor meer aandacht voor verzoeningsprocessen na afloop van geëscaleerde conflicten tussen overheden en burgers.

Meer informatie

Otto Adang is per 1 april 2016 bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen benoemd tot bijzonder hoogleraar Veiligheid en collectief gedrag. Adang is sinds 2004 lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie. De leerstoel wordt gefinancierd door de Politieacademie en geldt voor een periode van in ieder geval vijf jaar. Dr. Otto M.J. Adang (1956) is gedragswetenschapper. Hij is sinds 2004 lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie. Adang is geïnteresseerd in agressie, verzoening en collectief gedrag in relatie tot openbare orde handhaving. Hij geeft sinds 1998 leiding aan het door hem opgezette onderzoeksprogramma Geweld- en gevaarbeheersing in conflictsituaties, gericht op de interactie tussen politie en burgers. Adang heeft in de afgelopen jaren unieke kennis opgebouwd op het terrein van collectief gedrag in relatie tot veiligheid. Hij was ook lid van de commissie Project X Haren.

Profielpagina: dhr. prof.dr. O.M.J. Adang

Laatst gewijzigd:24 januari 2017 09:15

Meer nieuws

 • 16 juli 2019

  13 Veni-subsidies voor jonge Groningse onderzoekers

  Dertien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Een mooi resultaat; vorig jaar ontvingen twaalf Groningers een Veni. Veni-subsidies zijn bestemd voor...

 • 10 juli 2019

  Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

  De aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 werd in de gemeenten Loppersum, het Hogeland en Groningen door een grote meerderheid van de bevolking gevoeld. Vrijwel niemand had direct na de beving acute hulp nodig. Wel stelt men kort na de beving...

 • 08 juli 2019

  Zeven RUG-projecten krijgen financiering via de NWA Ideeëngenerator

  De NWO heeft aan 37 out-of-the-box onderzoeksideeën financiering toegekend vanuit de Ideeëngenerator. Een belangrijk kenmerk van de projecten is een mogelijke maatschappelijke impact. Elk van de onderzoekers krijgt 50.000 euro beschikbaar om met samen...