Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPsychologie

Oratie dhr. prof.dr. O.M.J. Adang: Over verontwaardiging en verzoening: een relationeel perspectief op veiligheid

24 januari 2017
Otto Adang

Veiligheid van burgers is een voortdurende zorg voor overheden, politie en vele andere instanties. De laatste jaren zijn Europese landen in toenemende mate het toneel van ernstige rellen en ongeregeldheden. Ook in Nederland bestaat het risico op grootschalige ordeverstoringen, die de maatschappij kunnen ontwrichten en veiligheid reduceren. Om dit soort collectief gedrag te kunnen voorkomen of er, indien nodig, adequaat op te reageren, is kennis nodig.

In zijn oratie gaat prof.dr. Otto Adang in op de theoretische en praktische bijdrage die hij met zijn bijzondere leerstoel Veiligheid en collectief gedrag wil leveren aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding over mechanismen in collectief gedrag die bijdragen aan of afbreuk doen aan het bestaan en ontstaan van veilige situaties in de interactie tussen overheden en burgers. Aan de hand van actuele voorbeelden laat hij zijn hoezeer veiligheid afhankelijk is van de onderlinge verhouding tussen burgers en overheden en pleit hij voor meer aandacht voor verzoeningsprocessen na afloop van geëscaleerde conflicten tussen overheden en burgers.

Meer informatie

Otto Adang is per 1 april 2016 bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen benoemd tot bijzonder hoogleraar Veiligheid en collectief gedrag. Adang is sinds 2004 lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie. De leerstoel wordt gefinancierd door de Politieacademie en geldt voor een periode van in ieder geval vijf jaar. Dr. Otto M.J. Adang (1956) is gedragswetenschapper. Hij is sinds 2004 lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie. Adang is geïnteresseerd in agressie, verzoening en collectief gedrag in relatie tot openbare orde handhaving. Hij geeft sinds 1998 leiding aan het door hem opgezette onderzoeksprogramma Geweld- en gevaarbeheersing in conflictsituaties, gericht op de interactie tussen politie en burgers. Adang heeft in de afgelopen jaren unieke kennis opgebouwd op het terrein van collectief gedrag in relatie tot veiligheid. Hij was ook lid van de commissie Project X Haren.

Profielpagina: dhr. prof.dr. O.M.J. Adang

Laatst gewijzigd:24 januari 2017 09:15

Meer nieuws

 • 19 maart 2019

  Terugvalpreventie voor depressie

  Omdat de terugvalpercentages na herstel van een depressie hoog zijn, deed Nicola Klein promotieonderzoek naar hiaten in de kennis over terugvalpreventie bij depressie. Ze heeft zowel de klinische effectiviteit als de kosteneffectiviteit van verschillende...

 • 13 maart 2019

  Werkverstoringen schaden het welzijn van de werknemer

  Werkverstoringen zijn typische stressveroorzakers in de hedendaagse organisaties. Ze komen in diverse vormen zoals binnenkomende e-mails, telefoongesprekken, computerstoringen, collega's die advies vragen of langskomen voor een praatje. Uit een recent...

 • 13 maart 2019

  Vieze geur vermindert seksuele opwinding

  Het toedienen van een vieze walgelijke geur vermindert de seksuele opwinding bij mannen. Dit blijkt uit een recente studie van de Rijksuniversiteit Groningen die onlangs werd gepubliceerd in PLOS ONE. Proefpersonen werden tijdens het kijken van een...