Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology

Jan Willem Bolderdijk genomineerd als New Scientist Wetenschapstalent 2015

21 augustus 2015

Jan Willem Bolderdijk, in 2010 gepromoveerd binnen de faculteit GMW en nu universitair docent marketing bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde is genomineerd voor de New Scientist Wetenschapstalent 2015-verkiezing.

Biografie Jan Willem Bolderdijk

Jan Willem Bolderdijk is universitair docent marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 2010 binnen de faculteit Gedrags- en maatschappijwetenschappen bij Linda Steg en Tom Postmes. Zijn onderzoek naar duurzaam consumptiegedrag toonde aan dat informatie consumenten zelden aanzet tot gedragsverandering. Ook bleken consumenten minder gevoelig voor financiële prikkels dan gedacht – mensen zien zichzelf liever als groen dan gierig. Het werk van Bolderdijk is gepubliceerd in toonaangevende vakbladen en veelvuldig geciteerd in de media (NRC, The Guardian). Hij presenteerde zijn inzichten aan beleidsmakers (OECD, Nibud, ministeries van Financiën en M&I). Als commissielid stond hij aan de basis van het beleidsrapport Doen en laten: Effectiever milieubeleid door mensenkennis, dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Stemmen

Tot 7 september kan het publiek stemmen. De publieksstemmen en de mening van de jury wegen even zwaar mee in het uiteindelijke oordeel. De winnaar wordt op 24 september bekendgemaakt tijdens een feestelijk evenement in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger.

Stemmen kan op de website: http://www.newscientist.nl/talent/

Laatst gewijzigd:17 september 2018 14:30

Meer nieuws