Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPsychologie

Oratie mw. prof.dr. J.M. Spikman: Zelfregulatie en adaptatie; over de prefrontale cortex en hersenschade (11 oktober)

05 oktober 2016

Neurologische aandoeningen, zoals traumatisch hersenletsel, kunnen leiden tot schade in de prefrontale cortex of in de hersennetwerken, waar de prefrontale cortex een belangrijk onderdeel van vormt. Dat leidt vaak tot gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen; patiënten hebben minder controle over hun gedrag en kunnen dit niet goed afstemmen op verschillende situaties. Dat gaat gepaard met problemen in sociale interacties en in de planning en organisatie van complexe taken. Op de langere termijn kunnen deze stoornissen tot ernstige beperkingen in de participatie leiden; veel patiënten verliezen hun werk, relatie en sociale contacten en soms raken patiënten sociaal geïsoleerd. Ondanks deze ernstige consequenties voor het functioneren van patiënten worden gedragsveranderingen in de klinische praktijk lang niet altijd tijdig opgemerkt en zijn er nauwelijks behandelmethoden voorhanden.

In haar oratie betoogt prof.dr. Joke Spikman dat een klinisch neuropsychologisch begrippenkader van belang is bij het onderzoek naar deze ingrijpende gevolgen van hersenletsel. Haar onderzoek richt zich op het ontwikkelen van methoden om deze stoornissen in zelfregulatie en adaptatie te kunnen meten en behandelen, waarbij de relevantie voor de patiënt en diens dagelijks functioneren voorop staat. Daarbij wordt ook onderzocht in hoeverre persoonlijke factoren, zoals copingstijl (de manier waarop iemand met problemen en stress omgaat) en stressregulatie, bepalend zijn voor herstel en aanpassingsvermogen van patiënten.

Meer informatie over de oratie

Laatst gewijzigd:05 oktober 2016 22:31
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 25 maart 2019

  Kentalis en Rijksuniversiteit Groningen verlengen samenwerking onderzoek doofblindheid

  Ieder mens heeft recht op een leven lang leren. Voor mensen met aangeboren doofblindheid is dat echter niet vanzelfsprekend. Daarom werd donderdag 21 maart jl. op een feestelijke manier stilgestaan bij de verlengde samenwerkingsovereenkomst tussen de...

 • 19 maart 2019

  Terugvalpreventie voor depressie

  Omdat de terugvalpercentages na herstel van een depressie hoog zijn, deed Nicola Klein promotieonderzoek naar hiaten in de kennis over terugvalpreventie bij depressie. Ze heeft zowel de klinische effectiviteit als de kosteneffectiviteit van verschillende...

 • 13 maart 2019

  Werkverstoringen schaden het welzijn van de werknemer

  Werkverstoringen zijn typische stressveroorzakers in de hedendaagse organisaties. Ze komen in diverse vormen zoals binnenkomende e-mails, telefoongesprekken, computerstoringen, collega's die advies vragen of langskomen voor een praatje. Uit een recent...