Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology

Henderien Steenbeek spreekt over talent op lente-symposium Inter-Psy

08 maart 2016

Henderien Steenbeek is een van de hoofdsprekers tijdens het jaarlijkse Lente Symposium van GGZ-instelling INTER-PSY op 16 maart as. in Groningen. Het thema van dit jaar: GGZ en Talent. Steenbeek is universitair hoofddocent bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie en nauw betrokken bij de nieuwe internationale mastertrack Talent Development and Creativity die in september 2016 van start zal gaan. Daarnaast is zij is als lector Leren & Gedrag (Talent & Kracht) verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen. De titel van haar lezing is “Talent creëert talent”.

Over het thema GGZ en Talent

Talent is het vermogen om iets heel goed te kunnen. Iedereen heeft van nature een specifieke aanleg. Maar met alleen aanleg kom je meestal niet tot prestaties. Ook persoonlijkheidskenmerken en omgevingsfactoren spelen een grote rol om talent zichtbaar te maken. Wat verstaan we precies onder talent? Welke handvatten zijn er vanuit de wetenschap/de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en het onderwijs om talent te herkennen, te stimuleren en te ontwikkelen? Tijdens het Lente Symposium gaat het over het talent van de patiënt, talentontwikkeling en talent onder zorgprofessionals.

Het symposium vindt plaats op 16 maart, van 12.00 tot 17.00 uur in MartiniPlaza in Groningen. Doelgroep: POH-GGZ, huisartsen, (school‐/studenten)psychologen, gezondheidszorg‐ en klinisch psychologen, orthopedagogen, (K&J)psychiaters, bedrijfsartsen, jeugdwerkers, MKD‐medewerkers, maatschappelijk werkers en beleidsmakers.

Het programma staat op: http://www.inter-psy.nl/lente-symposium-2016-ggz-en-talent/

Over de master Talent Development and Creativity

Laatst gewijzigd:19 oktober 2016 16:34

Meer nieuws