Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology

GMW-onderzoeker Erik Schoppen ontvangt NWO Lerarenbeurs van Minister Bussemaker

26 maart 2015
Alle 31 leraren die een promotiebeurs ontvingen

Op 25 maart ontving Erik Schoppen uit handen van Jet Bussemaker, minister van OCW, een NWO promotiebeurs voor leraren. Schoppen is gastonderzoeker aan de basiseenheid Experimentele Psychologie van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Met deze beurs - ter waarde van 101.000 euro - kan hij zijn promotieonderzoek naar het bouwen van duurzaam merkvertrouwen en de hersenprocessen die hieraan ten grondslag liggen verder uitbouwen. Zijn promotieonderzoek wordt begeleid door dr. Jacob Jolij en prof. dr. Ritske de Jong.

Erik Schoppen is docent aan de Hanzehogeschool en heeft zijn eigen bedrijf op het gebied van strategisch merkmanagement en sinds maart 2014 verbonden als gastonderzoeker aan de basiseenheid Experimentele Psychologie van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Daarnaast is hij, samen met wijlen Wubbo Ockels, initiatiefnemer van het project 'Happy Energy', dat zich richt op een mentaliteitsverandering ten opzichte van duurzame energie. Duurzaamheid is een belangrijk begrip binnen zijn werk: op grond van inzichten uit de psychologie en neurowetenschap betoogt Schoppen dat oprecht duurzaam, pro-sociaal gedrag essentieel is voor merken om een vertrouwensrelatie op te bouwen met klanten. Deze aannames gaat hij verder onderbouwen binnen zijn promotieproject. Hierbij maakt hij gebruik van technieken uit de cognitieve psychologie en neurowetenschap om de bewuste en onbewuste reacties van proefpersonen op verschillende merkuitingen te meten.

Voor meer informatie over het project: h.s.schoppen rug.nl / j.jolij rug.nl
Laatst gewijzigd:26 maart 2015 12:17

Meer nieuws