Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPsychology

Geen angst meer voor spinnen! Durfpoli helpt kinderen van fobie af

25 augustus 2017
Durfpoli helpt kinderen van fobie af (foto Pexels.com)

Hoogtevrees, angst voor spinnen, honden, roltrappen of verklede mensen. Fobieën zijn een probleem waar behoorlijk wat kinderen mee te maken hebben, en die van grote invloed kunnen zijn op hun dagelijks leven, op school, thuis of daarbuiten. Groningse kinderen met een fobie kunnen nu terecht bij de Durfpoli, een samenwerkingsverband tussen Accare Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Psychologie. In drie oefensessies leren kinderen hun angst(en) te overwinnen.

Angststoornis wordt niet altijd geuit

4 tot 8 procent van de kinderen van 0 tot 12 jaar heeft volgens hun ouders last van internaliserende problemen. Hieronder worden angst- en stemmingsproblemen verstaan. Bij het toenemen van de leeftijd, neemt ook het voorkomen van problemen toe. Dat blijkt wel uit dat ruim 10 procent van de jongeren van 13 jaar en ouder een angststoornis heeft. Het gaat hier vooral om sociale en specifieke fobieën. Meisjes hebben hier vaker last van dan jongens. Omdat kinderen en jongeren hun angst(en) niet altijd uiten, is angst in hun gedrag niet altijd zichtbaar of komt het anders tot uiting, bijvoorbeeld door aandachts- of concentratieproblemen op school. Daardoor wordt een fobie door ouders en leerkrachten soms pas laat opgemerkt.

Stap voor stap angst overwinnen

Op de Durfpoli wordt wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van angst onder kinderen en jongeren. In drie oefensessies kunnen kinderen en jongeren van 8 tot en met 17 jaar leren hun angst(en) te overwinnen. In de oefensessies leren zij stap-voor-stap weer meer te durven, om zo uiteindelijk over hun angst heen te komen. Hiervoor worden exposureoefeningen uit de Cognitieve Gedragstherapie gebruikt.

Bewezen effectieve programma’s

Op de Durfpoli wordt gewerkt met bewezen effectieve programma’s om fobieën aan te pakken. Het wetenschappelijk onderzoek dat parallel loopt aan de oefensessies richt zich op de optimale inzet bij kinderen en jongeren: kunnen kinderen het beste thuis oefeningen doen of beter bij de instelling? Is het nuttig als ouders hun kind helpen of is het resultaat juist beter als kinderen de oefeningen alleen doen? En maakt het uit of de jongeren de oefeningen in grote stappen of juist in kleine stappen doen? Het onderzoek in de Durfpoli loopt tot september 2018.

Aanmelden zonder verwijzing

Wilt u uw zoon of dochter, cliënt of leerling aanmelden voor de Durfpoli? Dat kan direct (zonder verwijzing) via www.facingfears.nl of durfpoli@rug.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de projectleider van de Durfpoli: Rachel de Jong, via 050 363 7607 of 06 86816108.

Laatst gewijzigd:25 augustus 2017 16:10

Meer nieuws

 • 16 september 2019

  Betrokkenheid bij milieu groter dan verondersteld

  De wereld wordt geconfronteerd met milieucrises, maar acties om deze crises tegen te gaan lopen sterk achter. Volgens Thijs Bouman en Linda Steg komt dat niet doordat mensen het milieu niet belangrijk vinden, maar vooral omdat ze structureel onderschatten...

 • 06 september 2019

  Het stimuleren van creativiteit

  De focus van het proefschrift van Kiki de Jonge  ligt op de vraag hoe je persoon en context optimaal op elkaar kunt afstemmen om ervoor te zorgen dat mensen de creativiteit in nieuwe ideeën waarnemen en zo tot creatieve prestaties en werkplezier komen...

 • 06 september 2019

  Gevoeligheid jongeren met obesitas of anorexia nervosa voor beloning en straf

  Nienke Jonker onderzocht of individuele verschillen in gevoeligheid voor beloning en straf mogelijk een rol in spelen bij eetstoornissen. Zij ging na of jongeren met obesitas vooral gevoelig zijn voor beloning (bijvoorbeeld het belonende gevoel van...