Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology

David van Lennep Scriptieprijs voor Maxim Laurijssen

09 maart 2015
Maxim Laurijssen samen met de andere prijswinnaars
Maxim Laurijssen samen met de andere prijswinnaars

Op 6 maart jongstleden werden de David van Lennep Scriptieprijzen 2014 uitgereikt. De eerste prijs ging naar Maxim Laurijssen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij kreeg de prijs voor zijn thesis 'Harnessing Against Psychopathic Leaders: The Moderating Role of Ethical Culture in the Relationship Between Corporate Psychopathy and Destructive Leadership.' Maxim Laurijssen schreef zijn scriptie, onder begeleiding van prof. dr. Barbara Wisse, als afsluiting van de master Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. De David van Lennep Scriptieprijzen worden jaarlijks door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek uitgereikt aan jonge gedragswetenschappers voor hun vernieuwende master theses op het gebied van arbeid, beroep en organisatie.

Wapen je organisatie tegen psychopathisch leiderschap met sterke bedrijfsethiek

In de masterthese stelt Maxim Laurijssen dat een neiging tot psychopathisch trekjes bevorderlijk lijkt voor het verkrijgen en behouden van een leidinggevende positie. Commanderen, manipuleren, onaanvaardbare risico's nemen en dat gedrag normaal vinden. Laurijssen vroeg zich af wat eigenlijk de effecten zijn van dat psychopathisch leiderschap op de organisatie, en wat er tegen te doen is. Een sterk ethische cultuur bleek een buffer tegen het psychopathische gedrag.

Groot praktisch nut

De jury was lovend over deze these. Bedrijfsethiek staat hoog op de wetenschappelijke agenda en deze maatschappelijke relevante vraag, en het gedegen onderzoek dat hij deed, zijn redenen om hem de eerste prijs uit te reiken. ”Een theoretisch sterk verankerde interventie met mogelijkerwijs een groot praktisch effect”, oordeelde de jury.

David van Lennep Scriptieprijs

​De David van Lennep scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) voor de drie beste master theses op het gebied van arbeid, beroep en organisatie. De prijs is één van de manieren waarop de stichting bijdraagt aan de innovatie op het terrein van de arbeids- en organisatiepsychologie. Jaarlijks worden er over dit onderzoeksterrein ongeveer 150 master theses geschreven. De drie prijswinnaars ontvangen ieder een bedrag van € 3.500 als aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan. De sectie die de student heeft begeleid krijgt € 1.500. De onafhankelijke jury bestond dit jaar uit prof. dr. Carsten K.W. De Dreu, prof. dr. Bernard A. Nijstad en prof. dr. Marise Ph. Born.

CV

Eerder ontving Laurijssen al de NIP A&O Thesisaward 2014 voor deze masterthese. Maxim Laurijssen is momenteel promovendus bij de vakgroep HRM & OB van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde waar hij onder begeleiding van prof. dr. Gerben van der Vegt, prof. dr. Bernard Nijstad en dr. Floor Rink onderzoek verricht naar de rol van beloningen in de zorgsector.

Laatst gewijzigd:09 maart 2015 09:51

Meer nieuws