Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology

Blended working, niet voor iedereen geschikt

05 augustus 2014
Blended working
Blended working

In het onlangs verschenen artikel ‘Blended Working: For whom it may (not) work’ introduceren de Groningse organisatiepsychologen Nico van Yperen, Eric Rietzschel en Kiki De Jonge de term ‘Blended Working’ voor de moderne manier van werken waarbij flexibiliteit en traditioneel kantoorwerk worden gecombineerd. Een vaste werkplek met vast kantoortijden is minder noodzakelijk nu moderne technologie werknemers de vrijheid geeft om flexibeler te werken.

Van Yperen en zijn collega’s stellen zich in het artikel de vraag of blended working, een afgeleide van termen Blended Learning en Blended Care, geschikt is voor alle werknemers. Welke mensen kunnen goed omgaan met zelfsturing en flexibiliteit? De auteurs concluderen dat blended working vooral werkt voor werknemers die een sterke behoefte hebben aan autonomie , zeggenschap en beslissingsbevoegdheid, een zwakke behoefte hebben aan structuur , regels en regelmaat en tenslotte ook een zwakke behoefte aan affiliatie en mensen om zich heen. Blended Working is dus niet voor iedereen de meest geschikte manier van werken. Voor de effectiviteit van de werknemer is het belangrijk dat organisaties de manier van werken afstemmen op het psychologische profiel van de individuele werknemer.

Het artikel van Nico van Yperen, Eric Rietschel en Kiki De Jonge is verschenen in gerenommeerde tijdschrift PLoS ONE.

Van Yperen, N.W., Rietzschel, E.F., & De Jonge, K.M.M. (2014). Blended Working: For whom it may (not) work. PLoS ONE, 9(7) : e102921.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Laatst gewijzigd:12 november 2019 14:06

Meer nieuws