Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPsychologie

Interactieve groente en fruit smartphone app leidt tot het eten van meer fruit

13 november 2015

Ook in de nieuwste adviezen van de Gezondheidsraad staat het eten van groente en fruit weer op de eerste plaats. Maar hoe kunnen mensen hiertoe gestimuleerd worden? Het luisteren naar gezondheidsinformatie via een audioboek of een interactieve smartphone app biedt hiervoor wellicht nieuwe mogelijkheden. Sociaal psychologe Sarah Elbert deed hier onderzoek naar. Na zes maanden gebruik van een speciaal hiervoor ontwikkelde interactieve groente en fruit smartphone app bleek dat de deelnemers meer fruit waren gaan eten. Wat betreft groenteconsumptie waren de effecten minder duidelijk.

Elbert onderzocht eerst de voorwaarden waaronder deze auditieve gezondheidsinformatie effectief kan zijn: bij wie slaat de informatie aan, hoe kan de informatie het best geformuleerd worden? Daarna keek ze naar de effectiviteit van auditieve informatie die werd aangeboden via een smartphone app. Hoewel er al tienduizenden gezondheidsapps zijn is de effectiviteit van dergelijke apps nog nauwelijks getoetst volgens de wetenschappelijke standaard, een gerandomiseerd veldexperiment.

Het blijkt dat de manier waarop de auditieve gezondheidsinformatie wordt gecommuniceerd van belang is: aspecten van de auditieve boodschap, zoals de intonatie en achtergrondmuziek hebben effect op het proces van gedragsverandering. Ook de luisteraar zelf speelt een rol, zoals diens betrokkenheid.

Uit het veldexperiment bleek dat na zes maanden gebruik van de interactieve groente en fruit smartphone app met auditieve informatie en feedback, de deelnemers significant meer fruit waren gaan eten. Wat betreft groenteconsumptie waren de effecten minder duidelijk. Met de verworven kennis uit dit proefschrift kunnen nu effectievere gezondheidsapps gemaakt worden.

Sarah Elbert deed haar promotieonderzoek - gefinancierd door ZonMw - bij de afdeling Sociale Psychologie, waar ze nu postdoc-onderzoeker is.

Bij de start van haar onderzoek is een unifocus-video gemaakt: Een app om gezond te eten

Laatst gewijzigd:13 november 2015 09:55

Meer nieuws