Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology Expertise groups Developmental Psychology

Doelen

De expertisegroep Ontwikkelingspsychologie houdt zich bezig met het beschrijven en verklaren van psychologische veranderingen die plaatsvinden in de levensloop, zowel in de kindertijd als in de volwassenheid. Het onderzoek gaat vaak over de nieuwe vaardigheden en gedragsmogelijkheden en hun timing. Kinderen leren praten, lopen, zelfstandig eten, en de wereld verkennen en begrijpen. Ook in de volwassenheid en ouderdom doen zich nog voortdurend veranderingen voor, bijvoorbeeld wat betreft de ontwikkeling van de identiteit en het welbevinden. Deze ontwikkelingen vinden allemaal plaats middels voortdurende en wederkerige interacties tussen het individu en de sociale en fysieke omgeving. Het doel van kennis op het gebied van ontwikkelingspsychologie ligt in het bevorderen van gezond opgroeien en ouder worden, met een focus op het individu en de interactie met de context.

De groep doet onderzoek naar de processen die de menselijke ontwikkeling bepalen. Het onderzoek van de groep gaat uit van een complexity visie op processen en is gericht op de analyse van individuele longitudinale gegevens, die zowel fundamentele als praktijkgerichte onderzoeksthema’s omvatten. De inhoud van deze processen is divers en het huidig onderzoek omvat onder andere typische en atypische ontwikkeling in de kindertijd, de taalverwerving, de ontwikkeling van identiteit, het ontstaan van psychopathologie en talent. Diagnostiek en interventie in opvoeding en onderwijs spelen een belangrijke rol in de verschillende onderzoeksprojecten.

Betrokken bij thema's: Menselijke ontwikkeling, gezondheid, en welzijn tijdens de levensloop, Interacties tussen individuen, samenleving, en omgeving, Verklaring, preventie, en behandeling van mentale stoornissen, Optimalisering van prestaties in werk, onderwijs, en de sport, Begrip en bescherming van menselijke data.

Laatst gewijzigd:06 november 2019 16:06
printView this page in: English