Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology Expertise groups Clinical and Developmental Neuropsychology

Doelen

De focus van de expertisegroep Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie is gericht op het vergroten van het inzicht in de verbanden tussen neuropsychologische beperkingen en onderliggende hersenstoornissen en de bijdrage aan de theorievorming en empirische ondersteuning van neuropsychologische beoordeling en revalidatie.

We bestuderen aandacht, rijvaardigheid, visuele waarneming, emotie, en executieve functies in klinische groepen, rekening houdend met hoe de verschillende (dis)functies bij patienten op elkaar inwerken. Bijzondere nadruk wordt gelegd op de gevolgen van cognitieve disfuncties op het functioneren van de patiënt in het dagelijks leven. Hierdoor is het onderzoek van de groep zeer toegepast van aard.

Onze onderzoeksaanpak is het best te omschrijven als een multi-methode: geavanceerde experimentele cognitieve technieken en up-to-date neuropsychologische beoordelings- en revalidatiemethoden worden aangevuld met psychofysiologische en neuro-imaging-technieken. Revalidatiemethoden zijn ontwikkeld voor speciale behoeften en talenten. De nauwe samenwerking met de medische, biologische en educatieve disciplines biedt unieke mogelijkheden voor interdisciplinair onderzoek.

De expertisegroep legt sterk de nadruk op de integratie van fundamenteel en toegepast onderzoek, gerelateerd aan dagelijkse activiteiten en levenskwaliteit.

Betrokken bij thema's: Menselijke ontwikkeling, gezondheid, en welzijn tijdens de levensloop, Interacties tussen individuen, samenleving, en omgeving, Ons dynamisch brein , Verklaring, preventie, en behandeling van mentale stoornissen

Laatst gewijzigd:22 oktober 2018 15:48
printView this page in: English