Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPsychology

PhD defence Susan Niessen: New tools, new rules: Predicting academic achievement in college admissions

Wanneer:do 15-02-2018
Waar:Academiegebouw RUG

New tools, new rules: Predicting academic achievement in college admissions

Predicting academic achievement in College admissions
Promotie: A.S.M. (Susan) Niessen, MSc
Wanneer: 15 februari 2018
Aanvang: 16:15
Promotor: prof. dr. R.R. (Rob) Meijer
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

more info