Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenProject BOP

Onderzoeksvragen

Opgroeien in pleeggezinnen is een lastige opgave voor kinderen. Project BOP is opgezet om de psychosociale behoeften van pleegkinderen in kaart te brengen vanuit hun eigen perspectief. Veel onderzoek richt zich op de problemen van pleegkinderen, maar wij zijn van mening dat een ‘behoeften perspectief’ meer holistisch is.

Met de kennis over de behoeften van pleegkinderen kunnen pleegouders en professionals beter in deze behoeften voorzien en kunnen pleegkinderen meer optimale ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden. We weten uit schattingen dat er veel pleegkinderen zijn met een voorgeschiedenis van seksueel misbruik. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het kind die ook in de volwassenheid nog spelen, zoals traumaproblematiek, maar de impact van misbruik op de behoeften die pleegkinderen ervaren is niet bekend.

Project BOP tracht antwoord te geven op de vraag:

“Wat zijn de behoeften van pleegkinderen en wat is de impact van seksueel misbruik op deze behoeften?”

De hoofdvraag is opgesplitst in meerdere deelvragen:

  • Welke (combinaties van) behoeften komen voor bij kinderen die in de pleegzorg hebben gewoond?
  • Zijn er verschillen in de behoeften van kinderen met en zonder misbruikverleden? En zo ja, wat zijn deze verschillen?
  • Hoe kan een pleeggezin tegemoet komen aan de behoeften van pleegkinderen?
  • Op welke andere manieren kan tegemoet gekomen worden aan de behoeften van pleegkinderen?

Deze vragen willen we beantwoorden vanuit het perspectief van jongvolwassen (ex-)pleegkinderen, omdat zij het beste hun ervaren behoeften kunnen weergeven. Hun stem staat centraal in het onderzoek.

Laatst gewijzigd:28 april 2017 17:42
printView this page in: English