Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekOvergangen en aansluitingen in het onderwijsOver

Deelproject 3: Overgangen en aansluitingen in het vmbo en mbo

Er speelt een aantal specifieke zaken rondom de overgang van vmbo-mbo waardoor het analyseren van overgangen uitgaande van kenmerken van deelnemers voor de overgang (zoals hun vmbo-vooropleiding) minder voor de hand liggend is. Voorbeelden hiervan zijn

  • Niet alle opleidingen zijn op mbo-niveaus beschikbaar
  • De gewenste vervolgopleiding wordt niet altijd in de buurt aangeboden
  • Het beleid van mbo-instellingen wat betreft het stapelen van opleidingen verschilt

Match en mismatch

Eerst zal bekeken worden in welke mate deelnemers instromen en blijven in een opleiding die overeenkomt met hun vmbo-vooropleiding. Hierbij wordt gekeken:

  • In hoeverre er samenhang is tussen de plaatsing van deelnemers en hun welbevinden
  • Motivatie
  • Neiging tot uitval

Daarna zal onderzocht worden of een match of eventuele mismatch bepaald wordt door cognitieve vaardigheden of interesse. Voor een succesvolle overgang dient er een match te zijn wat betreft interesse van de deelnemer en de inhoud van de gekozen opleiding. De inschatting van match en mismatch kan tevens worden gerelateerd aan welbevinden, motivatie en neiging tot uitval van deelnemers gedurende de eerste twee jaren in het mbo om zicht te krijgen op de mogelijke niet-cognitieve consequenties van een mismatch.

Tot slot, proberen we tot een beschrijving van groepen deelnemers te komen die risico lopen bij de vmbo-mbo overgang.

Laatst gewijzigd:19 november 2018 12:22