Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekDenk- en leervaardigheden project

Denk- en leervaardigheden project

Een onderwijskundig professionaliseringsnetwerk over denkende en lerende klassen.

Doel van dit project is de professionalisering van leerkrachten en onderwijsinnovatie via experimenten door leerkrachten zelf in het denken over leren en het doen van leren, van henzelf als leerkracht en van hun leerlingen. Het project ging van start in mei 2011.

Projectbeschrijving

Het project wordt uitgevoerd middels een netwerk van leerkrachten, docenten en studenten die samen de didactiek van denk- & leervaardigheden onderzoeken. Daarbij ligt de nadruk op een gezamenlijk te ontwikkelen concept van denkende en lerende klassen.

Met deelname aan het project verbinden scholen zich aan de volgende objectieven:

  • zelf uitvoeren van actieonderzoek over denk- en leervaardigheden, met de bedoeling daarmee betrokken leerkrachten te professionaliseren en het onderwijs te innoveren;
  • zelf data verzamelen en analyseren, gericht op het wetenschappelijk verantwoord beantwoorden van de eigen onderzoeksvragen;
  • zelf rapporteren van het eigen onderzoek, zodat de resultaten met andere scholen gedeeld kunnen worden;
  • en ten slotte een gezamenlijk doel, namelijk kennis ontwikkelen en verspreiden over denk- en leervaardigheden in het onderwijs.

Het departement van pedagogiek & onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen ondersteunt de verschillende deelprojecten zo nodig met wetenschappelijke kennis en inzicht in geschikte onderzoeksmethoden en instrumenten. Ook worden deelprojecten veelal ondersteund door studenten in de masters onderwijskunde en orthopedagogiek, die binnen hun afstudeerproject direct kunnen bijdragen aan het actieonderzoek van betrokken leerkrachten.

Samenwerking met TNO

Sinds het jaar 2013 werkt het project samen met TNO en betrekt het op de door TNO ontwikkelde iSelf, een online tool voor zelfevaluatie en feedback op leren, geschikt voor afname bij kinderen vanaf 10 en bij volwassenen (o.a. docenten).

Meer informatie

Stuur een email naar secr.ortho@rug.nl.

.
.
Laatst gewijzigd:19 juni 2013 11:50
printView this page in: English