Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

Zorg in theorie en praktijk - voorbeeldproject Universitair Ambulatorium Groningen besproken in Dagblad van het Noorden en UK

Let op de kleintjes-project van Accare
23 april 2015

Via het Universitait Ambulatorium Groningen worden studenten Pedagogische Wetenschappen tijdens hun opleiding gekoppeld aan projecten uit de praktijk. Zo doen zij werkervaring op met de ondersteuning of begeleiding van kinderen, jongeren en professionals in de zorg en het onderwijs. Het Dagblad van het Noorden en de Universiteitskrant besteedden onlangs aandacht aan het 'Let op de kleintjes'-project van Accare met een interview met studente Eline Roodakker.

Begeleiding en opvang van kinderen in thuissituatie

Accare Let op de Kleintjes is een project dat begeleiding en opvang biedt van kinderen tot 12 jaar in de thuissituatie. Dat gebeurt om ouders te ondersteunen in de opvoeding van hun kind en hen tijdelijk te ontlasten. Zowel vanuit onderzoek als uit de hulpverleningspraktijk blijkt dat ouders van kinderen met een psychiatrische aandoening vaak overbelast worden door de intensieve zorg die hun kind vraagt. Hoewel de zware belasting van ouders in toenemende mate door hulpverleners erkend wordt, ontbreekt het vaak aan een passend aanbod tot verlichting hiervan. Het opvoeden van deze kinderen vraagt veel extra’s en ouders kunnen de zorg niet gemakkelijk aan een ander overlaten. Het project is uit deze behoefte ontstaan.

Schakel tussen beroepsveld en theorie

Het Universitair Ambulatorium Groningen is een faciliteit van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen met onderwijs- en onderzoeksruimtes geschikt voor diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren, volwassenen en hun omgeving die problemen ervaren bij de opvoeding en ontwikkeling. Het biedt studenten Pedagogische Wetenschappen de mogelijkheid om tijdens hun studie (klinische) praktijkervaring op te doen.

Lees meer over het Universitair Ambulatorium Groningen en de mogelijkheden van praktijkonderwijs op de webpagina's van het Ambulatorium.

Op de kleintjes letten - UK april 2015

Zorg in theorie en praktijk - DvhN 4 april 2015

Laatst gewijzigd:27 november 2017 14:20

Meer nieuws