Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische en OnderwijswetenschappenOnderzoekAmbulatorium

Universitair Ambulatorium Groningen

Het Universitair Ambulatorium Groningen is een faciliteit van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen met onderwijsruimtes en onderzoeks- en werkkamers met specifieke faciliteiten geschikt voor diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren, volwassenen en hun omgeving die problemen ervaren bij leren, gedrag, opvoeding en ontwikkeling.

Wetenschappelijk onderzoek

Door medewerkers van de faculteit wordt in het ambulatorium experimenteel of klinisch (toegepast) wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en worden trainingen en workshops georganiseerd voor professionals uit het werkveld.

Onderwijs

In samenwerking met praktijkinstellingen vinden in het ambulatorium ook activiteiten plaats die aansluiten bij (klinische) vakken uit de opleidingen van Pedagogische Wetenschappen: Algemene Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek en Onderwijskunde. Studenten doen op deze manier gedurende de opleiding praktijkervaring op als voorbereiding op de stage en/of toekomstige beroepspraktijk.

Lenen van testmateriaal

In het ambulatorium bevindt zich de testotheek van Pedagogische Wetenschappen. Studenten en medewerkers van de faculteit kunnen onder bepaalde voorwaarden tests en ander diagnostisch materiaal lenen.

Laatst gewijzigd:09 november 2017 14:29
printView this page in: English