Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

Nieuw onderzoek bij het GION naar academische leraren en overgangen in het onderwijs

15 september 2014

Het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION) heeft subsidie gekregen voor twee onderzoeken in het kader van het Programma voor Beleidsgericht Onderzoek van het Nationaal Regieorgaan voor Onderwijsonderzoek. In het eerste onderzoek staan de overgangen en aansluitingen in de schoolloopbanen van leerlingen centraal. Het tweede onderzoek draait om de meerwaarde van de Academische Pabo’s. Beide onderzoeken starten in het najaar van 2014 en hebben een looptijd van twee jaar.

Overgangen in het onderwijs

Dr. Marie-Christine Opdenakker gaat onderzoek doen naar overgangen en aansluitingen in de schoolloopbanen van leerlingen; Hoe ziet de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de po-vo en vmbo-mbo overgangen eruit? Welke rol spelen verschillende factoren bij de aansluiting tussen deze onderwijssectoren op korte en langere termijn? In hoeverre verschillen de gevolgen van een overgang naar een andere opleiding voor verschillende groepen leerlingen? Welke effecten heeft het wijzigen van een of meerdere beleidsparameters op de aansluiting tussen po en vo? De laatste vraag zal beantwoord worden met behulp van een simulatie.

Meerwaarde van het academisch opleiden van basisschoolleraren

Samen met onderzoekers aan de Universiteit Utrecht zal Dr. Simone Doolaard onderzoek doen naar de meerwaarde van het academisch opleiden van basisschoolleraren. Een van de manieren om te proberen de kwaliteit van leraren te verbeteren is de oprichting van de Academische Pabo’s die een combinatie aanbieden van een universitaire bachelor en de Pabo. De Academische Pabo’s leveren vanaf 2012 afgestudeerden af die de arbeidsmarkt opgaan en waarvan het de vraag is of en zo ja, hoe zij zich onderscheiden van andere beginnende leraren in hun functioneren voor de groep en in de school.

Meer informatie over dit onderzoek staat op de website van het GION.

Laatst gewijzigd:24 maart 2015 14:54

Meer nieuws