Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Foster Care Research Centre Groningen

Behoeften Tool voor pleegzorg

Om kinderen die in pleeggezinnen wonen te ondersteunen in hun ontwikkeling en in het verwerken van trauma’s, is het belangrijk dat er aan hun behoeften tegemoetgekomen wordt. In ons eerdere project ‘Behoeftenonderzoek Pleegkinderen (BOP)’ (afgerond in 2017) hebben wij jongeren in pleegzorg gevraagd naar hun behoeften.

Met financiering van Innovatiefonds Zorgverzekeraars hebben wij op basis van dit onderzoek een praktijkproduct ontwikkeld om het voor professionals in de pleegzorg, gezinshuizen en pleegouders makkelijker te maken om met kinderen in gesprek te gaan over hun behoeften.

Met de feedback van de kinderen, pleegouders en professionals, is de uiteindelijke tool vormgegeven. De tool is ontworpen door onderzoeker Anne Steenbakkers, samen met medewerkers van www.spel-maker.nl en vormgegeven als bordspel.

De naam die wij de tool hebben gegeven “Wat wil ik?” voor kinderen 8-14 jaar en “Lekker belangrijk!?” voor jongeren vanaf 12 jaar komen voort uit een suggestie van een kind en een pleegmoeder.

De tool komt in een vierkante speldoos, met instructieblad met op de achterkant de sorteerfiguur en het “spiekbriefje” (zie afbeelding 1). Daarnaast bevat de doos een spelbord dat uitgeklapt kan worden, 54 behoeftenkaartjes en 1 blanco kaartje (zie afbeelding 2). Volledig blauwe kaartjes horen bij “Wat wil ik?”, volledig paarse kaartjes horen bij “Lekker belangrijk!?” en kaartjes die zowel paars als blauw zijn, horen bij beide versies.

Er zijn in totaal 116 exemplaren 25 pleegzorgorganisaties in Nederland verstuurd.

Afbeelding 1: de voorkant van de speldoos, het instructieblad en de sorteerfiguur met spiekbriefje.
Afbeelding 1: de voorkant van de speldoos, het instructieblad en de sorteerfiguur met spiekbriefje.
Afbeelding 2: het uitgeklapte spelbord en de kaartjes.
Afbeelding 2: het uitgeklapte spelbord en de kaartjes.

Om het ook voor anderen mogelijk te maken om met deze tool aan de slag te gaan, zijn hieronder de handleiding, een simpele versie van de behoeftenkaartjes en sorteerfiguur beschikbaar.

Laatst gewijzigd:23 september 2019 11:21