Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Hoe werkt diertherapie

Onderzoek

Therapie met dieren wordt steeds populairder en is regelmatig onderwerp van gesprek in de media. Steeds vaker worden deze interventies ook ingezet voor kinderen met Downsyndroom of Autisme. Maar werkt het ook?

In dit onderzoek wordt het effect van therapie met honden bekeken. Wij zoeken hiervoor kinderen en jongeren met Autisme of Downsyndroom die gratis hondentherapie willen uitproberen en willen deelnemen aan ons onderzoek! Meer informatie

.

Het onderzoek loopt tussen februari 2019 en februari 2022, onder leiding van Dr. Steffie van der Steen van de Rijksuniversiteit Groningen en wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het onderzoek start met een huisbezoek van de onderzoeker. Ouders vullen een korte vragenlijst in over het sociaal gedrag van hun kind en doen twee korte spellen met hun kind. Daarna speelt uw kind kort met een ander kind. Tijdens het spel registreert een smartwatch de bewegingen van uw kind en van degene met wie gespeeld wordt. Er worden verder geen video-opnames gemaakt.

Uw kind volgt daarna vijf wekelijkse sessies hondentherapie, of vijf sessies therapie met een robothond, of geen therapie (controlegroep). Hierna volgt weer een kort huisbezoek met dezelfde activiteiten en na drie maanden weer.

.

Download onze folder voor geïnteresseerde ouders!

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:21