Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOn

Zorg in theorie en praktijk - voorbeeldproject Universitair Ambulatorium Groningen besproken in Dagblad van het Noorden en UK

Let op de kleintjes-project van Accare
23 april 2015

Via het Universitait Ambulatorium Groningen worden studenten Pedagogische Wetenschappen tijdens hun opleiding gekoppeld aan projecten uit de praktijk. Zo doen zij werkervaring op met de ondersteuning of begeleiding van kinderen, jongeren en professionals in de zorg en het onderwijs. Het Dagblad van het Noorden en de Universiteitskrant besteedden onlangs aandacht aan het 'Let op de kleintjes'-project van Accare met een interview met studente Eline Roodakker.

Begeleiding en opvang van kinderen in thuissituatie

Accare Let op de Kleintjes is een project dat begeleiding en opvang biedt van kinderen tot 12 jaar in de thuissituatie. Dat gebeurt om ouders te ondersteunen in de opvoeding van hun kind en hen tijdelijk te ontlasten. Zowel vanuit onderzoek als uit de hulpverleningspraktijk blijkt dat ouders van kinderen met een psychiatrische aandoening vaak overbelast worden door de intensieve zorg die hun kind vraagt. Hoewel de zware belasting van ouders in toenemende mate door hulpverleners erkend wordt, ontbreekt het vaak aan een passend aanbod tot verlichting hiervan. Het opvoeden van deze kinderen vraagt veel extra’s en ouders kunnen de zorg niet gemakkelijk aan een ander overlaten. Het project is uit deze behoefte ontstaan.

Schakel tussen beroepsveld en theorie

Het Universitair Ambulatorium Groningen is een faciliteit van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen met onderwijs- en onderzoeksruimtes geschikt voor diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren, volwassenen en hun omgeving die problemen ervaren bij de opvoeding en ontwikkeling. Het biedt studenten Pedagogische Wetenschappen de mogelijkheid om tijdens hun studie (klinische) praktijkervaring op te doen.

Lees meer over het Universitair Ambulatorium Groningen en de mogelijkheden van praktijkonderwijs op de webpagina's van het Ambulatorium.

Op de kleintjes letten - UK april 2015

Zorg in theorie en praktijk - DvhN 4 april 2015

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:16

Meer nieuws

 • 16 juli 2019

  13 Veni-subsidies voor jonge Groningse onderzoekers

  Dertien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Een mooi resultaat; vorig jaar ontvingen twaalf Groningers een Veni. Veni-subsidies zijn bestemd voor...

 • 10 juli 2019

  Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

  De aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 werd in de gemeenten Loppersum, het Hogeland en Groningen door een grote meerderheid van de bevolking gevoeld. Vrijwel niemand had direct na de beving acute hulp nodig. Wel stelt men kort na de beving...

 • 08 juli 2019

  Zeven RUG-projecten krijgen financiering via de NWA Ideeëngenerator

  De NWO heeft aan 37 out-of-the-box onderzoeksideeën financiering toegekend vanuit de Ideeëngenerator. Een belangrijk kenmerk van de projecten is een mogelijke maatschappelijke impact. Elk van de onderzoekers krijgt 50.000 euro beschikbaar om met samen...