Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn

Onderzoek naar effect loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding voor vmbo-jongeren met migratieachtergrond

03 juni 2020

Onderzoekers Hanke Korpershoek en Alma Spijkerboer (GION Onderwijs/Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen), Régina Petit en Merlijn Karssen (Kohnstamm Instituut) en trainer/onderwijsadviseur Annet Hermans hebben een subsidie gekregen voor het beleidsgerichte onderwijsonderzoek “INNOVATION LAB: Doorontwikkeling en effectmetingen van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) voor vmbo-jongeren met een (niet-Westerse) migratieachtergrond.”, gefinancierd door het NRO vanuit de subsidieronde “Gelijke kansen richting de Toekomst 2020”. De komende drie jaar wordt het project in samenwerking met verschillende vmbo-scholen opgezet en uitgevoerd.

Jongeren met een (niet-Westerse) migratieachtergrond ondervinden vaker problemen met de studiekeuze dan jongeren zonder migratieachtergrond. Voor migrantenjongeren is daarom de rol van de school van groot belang voor het maken van een geïnformeerde, weloverwogen studiekeuze. Studiekeuzebegeleiding is onderdeel van de verplichte loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) in het vmbo, waarin oriëntatie op vervolgonderwijs én beroepsoriëntatie samenkomen. De vraag blijft echter welke LOB-activiteiten en interventies het maken van goede studiekeuzes bevorderen. Ook is onduidelijk in hoeverre de ondersteuningsbehoeften van jongeren met verscheidene (achtergrond)kenmerken verschillen en dus of gedifferentieerd moet worden in de keuzebegeleiding.

Dit project beoogt vmbo-scholen en beleidsmakers inzicht te geven in de effectiviteit en impact van het bestaande LOB-interventieaanbod voor vmbo-jongeren op het ontwikkelen van een weloverwogen studiekeuze voor het MBO. Daarnaast beoogt het project de werkzame mechanismen die de effecten kunnen verklaren verder te specificeren, om zo te komen tot bruikbare, haalbare activiteiten die scholen direct in de praktijk kunnen inzetten.

In het project worden in ons INNOVATION LAB veelbelovende interventies doorontwikkeld tot evidence-informed interventies, gebruikmakend van eerder ontwikkeld materiaal, en geïmplementeerd op vmbo-scholen waar veel migrantenjongeren naartoe gaan. De impact van deze interventies op de leerlingen wordt geëvalueerd. Naar gevorderde en al goed geïmplementeerde interventies wordt een effectstudie uitgevoerd.

Meer informatie:

Laatst gewijzigd:03 juni 2020 08:33

Meer nieuws

 • 13 oktober 2020

  Vroege reacties op coronacrisis als les voor de tweede golf én klimaatcrisis

  De soms krachtige reacties van burgers en overheden aan het begin van de coronacrisis bieden aanknopingspunten voor het bestrijden van globale crises, waaronder de milieu- en klimaatcrisis, en mogelijk de tweede golf van het coronavirus. Dat...

 • 21 september 2020

  Socialer na een biertje. Klopt dat wel?

  Mensen dénken vaak dat ze socialer worden na het drinken van alcohol. Marije aan het Rot, onderzoeker en docent bij de afdeling Psychologie, onderzoekt of dat wel klopt. Ze ontving voor haar onderzoek 5.000 euro van het Kennisinstituut Bier.

 • 10 september 2020

  Meer studenten voor Wijk Inzet door Jongeren en Studenten

  Het project WIJS, het initiatief dat de Gemeente Groningen en de Hanzehogeschool in 2014 startten, is uitgebreid met vier partners: WIJ-Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, Alfa-college en Noorderpoort. Vandaag wordt de komst van de vier...