Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesOpleidingscommissies

Opleidingscommissies

De faculteit kent opleidingscommissies voor de volgende opleidingen:

  • Psychologie
  • Sociologie
  • Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
  • Research Master
  • Lerarenopleiding

Elke opleidingscommissie adviseert de opleidingsdirecteur en/of het faculteitsbestuurgevraagd en ongevraagd over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de onderscheiden opleiding(en).

De opleidingsdirecteur pleegt ten minste driemaal per jaar overleg met de desbetreffende opleidingscommissie over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de onderscheiden opleiding(en).

Het faculteitsbestuur pleegt - in aanwezigheid van de desbetreffende opleidingsdirecteur- ten minste eenmaal per jaar overleg met elk van de opleidingscommissies.

De opleidingscommissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de andere helft uit wetenschappelijk personeel. De leden van de opleidingscommissies worden benoemd door het faculteitsbestuur.

Voor de samenstelling van de verschillende opleidingscommissies: zie de links aan de linkerkant van uw scherm.

Reglement van Orde Opleidingscommissies Faculteit GMW

Laatst gewijzigd:13 maart 2018 15:08
printView this page in: English