Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences

Onderzoekers pleiten voor meer aandacht voor religie binnen pleeggezinnen

31 oktober 2022
Bron: Pexels

Er is te weinig aandacht voor de rol van religie binnen pleeggezinnen, dat concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. In de Week van de Pleegzorg presenteren ze de resultaten van hun onderzoek en pleiten ze samen met Jeugdzorg Nederland voor meer aandacht voor wat pleegkinderen nodig hebben om hun eigen religieuze identiteit te vormen.

Pleegkinderen krijgen in hun pleeggezin regelmatig te maken met een andere religie of levensbeschouwing dan het gezin waar ze uit komen. Zo komt het in Nederland vaak voor dat kinderen met een moslimachtergrond in een christelijk pleeggezin worden geplaatst. Brenda Bartelink en Diana van Bergen van de Rijksuniversiteit Groningen onderzochten wat voor impact dit heeft op de pleegkinderen.

Onderzoek

Uit het onderzoek, waarin 30 pleegouders en pleegkinderen werden geïnterviewd, blijkt dat pleegkinderen vooral vertrouwd worden gemaakt met de religieuze gewoonten en gebruiken in het pleeggezin. Voor de gebruiken die ze van huis uit hebben meegekregen, is minder ruimte en vaak kunnen de eigen ouders niet bijdragen aan hun religieuze opvoeding.  

Intern conflict

Dat is volgens onderzoeker Brenda Bartelink reden tot zorg “Het is belangrijk dat pleegkinderen ook de religie van hun ouders leren kennen. Wanneer pleegkinderen bijvoorbeeld hun moslimidentiteit niet kunnen verkennen en alleen het christelijk geloof meekrijgen, dan kan dit verwarring en interne conflicten veroorzaken. Dit geeft stress en is een belasting voor de mentale gezondheid van pleegkinderen. Ook kan het tot spanningen of zelfs conflict met hun ouders leiden.”

Spel

De onderzoekers roepen daarom samen met Jeugdzorg Nederland op tot meer aandacht voor beide religies in het leven van pleegkinderen. Daarbij moet de religieuze behoefte van pleegkinderen centraal staan, vinden zij. Om professionals in de jeugdzorg hierbij te helpen, stelden ze op basis van hun onderzoek een handreiking op. Ook ontwikkelden ze een educatief spel wat professionals helpt om op speelse wijze het gesprek over religie en identiteit aan te gaan met pleegkinderen, ouders en pleegouders.

Laatst gewijzigd:31 oktober 2022 14:53

Meer nieuws