Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Pleegzorg en Religie

Spel over religie en identiteit

Hoe ga je over religie en identiteit in gesprek? En hoe doe je dat als onderdeel van het dagelijks leven, zonder dat er uitdagingen zijn die de aanleiding zijn voor zo’n gesprek? Welke taal gebruik je om te praten over religie? En hoe praat je over verschillen zonder die verschillen te groot te maken? Kan zo’n gesprek met je pleegkind ook ontspannen en speels zijn?

Onderzoekers Brenda Bartelink en Diana van Bergen ontwikkelen samen met Studio Z een spel over religie en zingeving.

spel over religie en zingeving
spel

Met dit collaboratieve spel werken de pleeg-gezinsleden samen om de draak te verslaan. Dit doen de gezinsleden door vragen te beantwoorden en door met elkaar in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen zoals: moed, vreugde, wijsheid, kracht, liefde, trouw, geloof, verdriet. Op deze manier leren de gezinsleden over elkaars (religieuze) identiteit en diversiteit en hoe deze een rol speelt in het gezin.

Pleegouders kunnen dit met pleegkinderen spelen. Professionals in de jeugdzorg kunnen het ook gebruiken om op speelse wijze het thema religie onder de aandacht te brengen in pleeggezinnen. En natuurlijk kan het pleegkind ook andere gezinsleden en ouders van pleegkinderen uit nodigen een keer mee te spelen.

spel over religie en zingeving
spel
Over de spelontwikkelaars:

Studio Z helpt bedrijven en instellingen in de culturele en educatieve sector hun educatie- en communicatiedoelen te halen door vorm te geven aan sprankelende leerervaringen en door complexe inhoud toegankelijk, leerzaam en leuk te maken.

Laatst gewijzigd:15 februari 2023 14:47