Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

PLG Praktische wijsheid

Omgaan met morele dilemma’s in het onderwijs

In verband met het coronavirus zal deze PLG dit jaar geen doorgang vinden.

Doelgroep

Eerstegraads en tweedegraads docenten VO

Schoolleiders en managers

Inhoud en resultaat

De doelstelling van deze PLG is dat deelnemers meer zicht krijgen op de filosofische dimensie van onderwijs (zowel in de klas als op bestuursniveau), inzage krijgen in de huidige discussies over onderwijsdilemma’s en onderwijsvernieuwingen en praktische suggesties krijgen om met deze dilemma’s om te gaan.

In de laatste jaren is er in het onderwijs in toenemende mate aandacht voor begrippen als pedagogische tact, pedagogische sensitiviteit, en pedagogiek van de onderbreking. De interesse in dergelijke begrippen valt samen met een oproep tot een andere manier van spreken over onderwijs: minder in termen van ‘meten’ en instrumentaliteit, en meer in termen van normativiteit. Tegelijkertijd blijft er een sterke nadruk in het onderwijs op effectiviteit, evidence-informed practices en resultaatgericht werken.

Regelmatig staan beide perspectieven lijnrecht tegenover elkaar in actuele onderwijsdebatten. Hoe navigeer je nu als schoolleider of docent in dergelijke dilemma’s? Welke praktische keuzes maak je in bijvoorbeeld de omgang met een ADHD-leerling? Hoe pak je een onderwijsvernieuwing aan, wanneer er tegenstrijdige wetenschappelijke inzichten zijn over het nut en de effectiviteit? De onderwijsfilosofie biedt handvatten om dergelijke dilemma’s in kaart te brengen en keuzes te maken.

Programma

In deze PLG wordt om te beginnen de geschiedenis verkend die ten grondslag ligt aan de huidige tegenstelling in het denken over onderwijs tussen instrumentaliteit en normativiteit. Vervolgens gaan deelnemers aan de hand van het concept ‘praktische wijsheid’ aan de slag met concrete casussen uit de eigen praktijk – zowel op het niveau van het klaslokaal, als op bestuursniveau.

Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten, waarvan 1 inhoudelijke lezing. De onderstaande thema’s staan centraal:
 1. Normativiteit en instrumentaliteit: een historisch perspectief
 2. Praktische wijsheid in het klaslokaal: omgaan met morele dilemma’s
 3. Praktische wijsheid in de school: de morele dimensie van onderwijsvernieuwingen

Afsluiting

Als afsluiting werken de deelnemers één persoonlijke casus uit, waarin ze een moreel dilemma uit de eigen praktijk analyseren.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer ze aan minimaal 4 (van de 5) bijeenkomsten hebben deelgenomen.

Studielast

15 uur contacttijd

10 uur voorbereiding en uitwerking casus

Data, tijden en plaats

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagmiddag van 14:30-17.30.
 1. 11 februari 2021
 2. 11 maart 2021
 3. 8 april 2021
 4. 20 mei 2021
 5. 10 juni 2021

De nascholingsbijeenkomsten vinden plaats in fysieke vorm als het kan, maar zullen zonder problemen online te volgen zijn als de omstandigheden daarom vragen.

Cursusleiding en informatie

dr. A. Zuurmond (Anouk), (a.zuurmond@rug.nl) en dr. P. van der Ploeg (Piet), (p.a.van.der.ploeg@rug.nl).

Tarief

Per deelnemer €375,- voor vijf bijeenkomsten. €75,- per losse sessie.

Kunnen deelnemers ook losse sessies bijwonen? ja

Annuleringsvoorwaarden 2020-2021

Aanmelden is mogelijk tot 11 januari 2021
 • Bij afmelden na 11 januari 2021 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.
Laatst gewijzigd:15 februari 2021 15:27