Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

PLG Burgerschapsvorming

Doelgroep

Eerstegraads docenten VO

Inhoud en resultaat

Sinds 2006 zijn scholen wettelijk verplicht burgerschapsvorming een plaats te geven in hun educatieve aanbod. Omdat die opdracht in het voortgezet onderwijs tot op heden onvoldoende in de praktijk is uitgewerkt, heeft de huidige minister van onderwijs de scholen opgedragen burgerschapsonderwijs zichtbaar en concreet op te nemen in het schoolprogramma.

Aan de lerarenopleidingen van de RUG en de NHL is in het kader hiervan in het afgelopen jaar een eigen didactisch en organisatorisch kader voor burgerschapsvorming ontwikkeld. Daarbij is ervan uitgegaan dat op basis van de aparte schoolvakken burgerschapsonderwijs ontwikkeld wordt en dat de eigenheid van het schoolvak gehonoreerd moet blijven.

In deze PLG maken docenten kennis met de discussies rond en de uitgangspunten van burgerschapsonderwijs. Op basis van het door de lerarenopleidingen van de RUG en de NHL ontwikkelde kader ontwikkelen zij voor hun eigen school burgerschapsonderwijs. Daarbij vullen theorie en praktijk elkaar goed aan. Niet alleen krijgen burgerschapsconcepten een inhoudelijke verdieping maar ook worden lessen en opdrachten ontworpen die direct in de eigen praktijk gebruikt kunnen worden.

In de bijeenkomsten ligt de focus op de didactiek die ten grondslag ligt aan burgerschapsonderwijs in het VO. We zoomen in op de drie elementen die voor burgerschapsvorming van belang zijn:

 1. Het belang van de eigen kennis van de leerling, m.n. over de democratische rechtsstaat en de democratische samenleving;
 2. De vaardigheden die bij burgerschapsvorming belangrijk zijn. m.n. kritisch denken c.q. redeneren, argumenteren, een oordeel vormen;
 3. Attitudevorming, m.n. open staan voor en nieuwsgierig zijn naar de ander, initiatief nemen, betrokkenheid tonen. Aan het eind van de PLG heb je kennis en inzicht in didactische aanpakken die leerlingen vanuit het eigen vak in staat stellen om de school te verlaten als creatieve, ondernemende en betrokken burgers en op basis daarvan optimaal te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving en/of democratische rechtsstaat.

Programma

Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten, waarvan 1 inhoudelijke lezing

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten voldoende hebben voorbereid en bijgewoond, en daarin actief hebben geparticipeerd.

Studielast

 • 15 uur contacttijd
 • 10 uur voorbereidingstijd en uitproberen lesmateriaal in de eigen lessen

Data, tijden en plaats

Donderdag 14.00 tot 17.00 uur; Locatie volgt.
 1. 21 januari 2021
 2. 11 februari 2021
 3. 11 maart 2021
 4. 1 april 2021 (onder voorbehoud)
 5. 22 april 2021

De nascholingsbijeenkomsten vinden plaats in fysieke vorm als het kan, maar zullen zonder problemen online te volgen zijn als de omstandigheden daarom vragen.

Tarief

Per deelnemer € 375, - (inclusief btw en catering)

Cursusleiding en informatie

 • Marieke van der Wal, vakdidacticus maatschappijleer & -wetenschappen (marieke.van.der.wal@rug.nl)
 • Paul Holthuis, voormalig vakdidacticus geschiedenis (p.holthuis@rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden EVN 2020-2021

Aanmelden is mogelijk tot 14 december 2020.
 • Bij afmelden na 1 maand voor start PLG wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.
Laatst gewijzigd:15 februari 2021 15:27