Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

Opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider

Vanaf:vr 11-12-2020
Tot en met:vr 08-10-2021
Waar:NHL Stenden Hogeschool / ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen

Een opleiding in samenwerkingsverband tussen het ECNO van NHL Stenden en de RUG.

Schoolopleiders spelen een cruciale en onmisbare rol bij het opleiden en begeleiden van studenten. In de opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider leggen (startende) school- en lerarenopleiders een stevige basis voor het uitvoeren van hun (opleidings)taak binnen de scholen.

De opleiding bestaat uit acht bijeenkomsten van een dag. Tijdens het ochtendprogramma staat een thema centraal dat aan de hand van actuele literatuur en (wetenschappelijk) onderzoek wordt uitgediept. De middagen zijn gericht op het verdiepen van coachingsvaardigheden en (het begeleiden van) intervisie.

De volgende thema’s komen aan bod:
 • Opleiden in de School: organisatie en en infrastructuur
 • Professionele ontwikkeling en VELON-registratie; profiel van een coach en schoolopleider
 • Leren en leerprocessen van (aanstaande) leraren
 • Begeleiden van het leren en doceren van aanstaande leraren
 • Beoordeling en begeleiding
 • Leren op de werkplek en leren in relatie tot begeleiden en opleiden
 • Kwaliteit van de opleidingsschool
 • De lerende organisatie en professionele cultuur

De opleiding biedt veel ruimte om begeleidingsvaardigheden te oefenen: versterken van de eigen competenties, omgaan met weerstanden, communicatieve vaardigheden, observeren en natuurlijk ook: het deelnemen aan en begeleiden van een intervisiegroep.

Wat kun je na de opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider?

Na de opleiding kun je studenten helpen bij de dagelijkse gang van zaken in de school en in hun ontwikkeling naar leraar. Voor coaches binnen de school ben je de vraagbaak en de sparringpartner bij het samen opleiden.

Data en lestijden 2020-2021
Bij voldoende deelname start er weer een opleiding in december 2020. Inschrijven kan tot 20 november 2020.
 1. 11 december 2020
 2. 22 januari 2021
 3. 5 maart 2021
 4. 2 april 2021
 5. 21 mei 2021
 6. 18 juni 2021
 7. 10 september 2021
 8. 8 oktober 2021

Voorafgaand aan de start van de opleiding vindt een (telefonisch) intakegesprek plaats.

Kosten

De prijs van de opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider is € 2.300,- inclusief materiaal en catering.

Kijk voor meer informatie op de website van ECNO.